Βασιλικό διάταγμα 30/8/71

ΒΔ 30-08-1971: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 30-08-1971: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 209/Δ/1971), 11-09-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 913/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 487/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 11:

 

{11. Εις οικόπεδα έχοντα περισσότερους προσόψεις επί των οδών και εμπίπτοντα εις δύο τομείς με διαφόρους συντελεστές δομήσεως και εφ' όσον το ισχύον οικοδομικό σύστημα εις αμφοτέρους τους τομείς είναι το αυτό, ως συντελεστής δομήσεως θα λαμβάνεται ο μέγιστος εκ των δύο συντελεστών και αριθμός των ορόφων επί εκάστης των προσόψεων ο επιτρεπόμενος βάσει του εις εκάστην οδό ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων. Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως θα γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή.

 

Εφ' όσον τα ισχύοντα οικοδομικά συστήματα είναι διάφορα εις έκαστον τομέα ως συντελεστής δομήσεως λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο συντελεστών και αριθμός ορόφων επί εκάστης προσόψεως ο επιτρεπόμενος βάσει του εις εκάστην οδό ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων.

 

Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως θα γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-08-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.