Βασιλικό διάταγμα 416/63 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφεξής οι κατά τόπους Νομάρχες είναι αρμόδιοι να χορηγούν την άδεια ιδρύσεως ή επεκτάσεως εν τη περιφέρεια αυτών, πάσης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται τοιαύτη και η μεν ιπποδύναμις δεν υπερβαίνει τους 40 HP η δε συνολική αξία του εν γένει μηχανικού εξοπλισμού αυτών τις 800.000 δραχμές. Η αξία του μηχανικού εξοπλισμού προσδιορίζεται δι' υπεύθυνης δηλώσεως του ενδιαφερομένου, ελέγχεται δε το ακριβές αυτής υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας Μηχανολογίας κατά τη χορήγηση της άδειας εγκαταστάσεως και την εκτέλεση ταύτης. Τον έλεγχο τούτον δύναται επίσης να ενεργήσει και η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, οσάκις ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον.

 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητες παρέχονται και εις τον Νομάρχη Αττικής, μόνον δια την εκτός της περιοχής της τέως Διευθύνσεως Πρωτευούσης περιφέρεια του Νομού Αττικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.