Βασιλικό διάταγμα 416/63

ΒΔ 416/1963: Περί καθορισμού των επιχειρήσεων δια την ίδρυση ή επέκταση των οποίων θα χορηγούν την άδεια σκοπιμότητας ο Υπουργός Βορείου Ελλάδας ή οι κατά τόπους Νομάρχες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 416/1963: Περί καθορισμού των επιχειρήσεων δια την ίδρυση ή επέκταση των οποίων θα χορηγούν την άδεια σκοπιμότητας ο Υπουργός Βορείου Ελλάδας ή οι κατά τόπους Νομάρχες, (ΦΕΚ 118/Α/1963), 29-07-1963.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του υπ' αριθμόν 4256/1962 νομοθετικού διατάγματος περί ιδρύσεως και επεκτάσεως Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων.

 

2. Την υπ' αριθμόν 341/1963 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί του Συντονισμού, των Εσωτερικών και της Βιομηχανίας Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τους αυτούς επί του Συντονισμού, Εσωτερικών και Βιομηχανίας Υπουργούς αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Κέρκυρα τη 21-07-1963.

 

Παύλος Β.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.