Βασιλικό διάταγμα 464/68

ΒΔ 464/1968: Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων στα Τυπογραφεία και γενικώς Εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου όλης της Χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών Επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων Εργοστασιακών ή μεμονωμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 464/1968: Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων στα Τυπογραφεία και γενικώς Εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου όλης της Χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών Επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων Εργοστασιακών ή μεμονωμένων, (ΦΕΚ 153/Α/1969), 12-07-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του από [ΒΔ] 25-08-1920 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 3239/1955 ως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3755/1957.

 

3. Τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 868/1960 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας.

 

4. Γνωμοδότηση του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, που εξήχθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 23-02-1968.

 

5. Την υπ' αριθμόν 755/03-04-1968 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 325/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Χωρητικότητα αιθουσών

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Στοιχειοθετήρια

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

 

Εν Αθήναις, τη 28-06-1968.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί της Εργασίας Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.