Βασιλικό διάταγμα 5/10/65

ΒΔ 05-10-1965: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 16 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 05-10-1965: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 16 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 148/Δ/1965), 13-10-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 παράγραφος 2 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 32/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 795/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

 

{5. Σε οικόπεδα έχοντα περισσότερους προσόψεις επί οδών άλλων κοινόχρηστων χώρων, εφ ων ισχύουν διάφορα ποσοστά κάλυψης, εφαρμόζεται ως ποσοστό κάλυψης του όλοι οικοπέδου, ο λόγος του αθροίσματος των γινομένων εκάστου μήκους προσώπου επί το αντιστοιχούν σε αυτό ποσοστό κάλυψης προς το άθροισμα των μηκών όλων των προσώπων του οικοπέδου, εκφραζόμενος σε ακέραια εκατοστά.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 05-10-1965.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.