Βασιλικό διάταγμα 5/7/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, προστίθεται το επόμενο εδάφιο:

 

{Κατ' εξαίρεση από της προηγουμένης παραγράφου δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, οριζούσης κατά περίπτωσιν την θέσιν και την έκταση, να επιτρέπεται ή υπό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κατασκευή υπογείων υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η πλάκα επικαλύψεως των υποσταθμών τούτων δέον όπως υπόκειται της στάθμης της προ αυτών οδού κατά 1,00 m τουλάχιστον και υπολογίζεται και κατασκευάζεται εις τρόπον ώστε να δύναται να φέρει μετ' ασφαλείας τα φορτία βάσει των οποίων υπολογίζονται εκάστοτε οι οδογέφυρες των αυτών ανοιγμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.