Βασιλικό διάταγμα 5/7/69b

ΒΔ 05-07-1969: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Μπουρμπάχτι της Κοινότητος Πεντέλης (Αττικής), και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 05-07-1969: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Μπουρμπάχτι της Κοινότητος Πεντέλης (Αττικής), και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 140/Δ/1969), 15-07-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 1, 3, 9 και 85Α αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 22/1966 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (Αττικής), την υπ' αριθμόν 1734/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν 482/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και τις υπ' αριθμούς 7331/1969 και 7585/1969 δηλώσεις του Συνεταιρισμού υπό την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Θυμάτων Κατοχής και Στασιαστικού κινήματος Δεκεμβρίου 1944 Η Καλλιθέα Πεντέλης (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, γενόμενες ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αθηνών Σταυρούλας συζύγου Γεωργίου Παπαγεωργίου, το γένος Παναγιώτου Αποστολοπούλου, περί παραιτήσεώς του από δικαιώματος αποκτήσεως αποζημιώσεως δια ρυμοτομία λόγω διαμορφώσεως κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 05-07-1969.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.