Βασιλικό διάταγμα 6/2/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ορόφων και τα ανώτατα ύψη των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης (Αττικής) ως ακολούθως, κατά τομείς που φαίνονται στο υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού, θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε21423/1970 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000, ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

bd.6.2.69

 

Τομεύς Α. Μέγιστος αριθμός ορόφων (6) εξ ων ο τελευταίος κατασκευάζεται πάντοτε εν εσοχή και εις βάθος 2.5 m από του υποκειμένου ορόφου. Μέγιστον ύψος οικοδομών 21 m.

 

Τομεύς Β. Μέγιστος αριθμός ορόφων πέντε (5). Μέγιστον ύψος οικοδομών 18 m.

 

Τομεύς Γ. Μέγιστος αριθμός ορόφων τέσσερις (4). Μέγιστον ύψος οικοδομών 14,5 m.

 

2. Ο αριθμός των ορόφων σε πρόσοψη καθορίζεται ως κατωτέρω:

 

Δια πλάτος οδού μικρότερο των 7,50 m όροφοι δύο (2).

Δια πλάτος οδού 7,50 m όροφοι τρεις (3).

Δια πλάτος οδού 10 m όροφοι τέσσερις (4).

Δια πλάτος οδού 12,50 m όροφοι πέντε (5).

 

Οι υπόλοιποι όροφοι, μέχρι του επιτρεπομένου δι' έκαστο εκ των ως άνω τομέων αριθμού ορόφων, κατασκευάζονται εν εσοχή και εις απόσταση 2 m μέτρα έκαστος από της προσόψεως του αμέσως υπ' αυτόν κειμένου ορόφου.

 

3. Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον κατωτέρω καθοριζόμενο δι' έκαστον τομέα, ήτοι:

 

α) Δια τον τομέα Α τον τέσσερα (4)

β) Δια τον τομέα Β τον τρία (3).

γ) Δια τον τομέα Γ τον δύο (2).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 23-06-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 139/Δ/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.