Βασιλικό διάταγμα 7/3/70c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών, ορίζεται δι' άπαντα τα οικόπεδα εις 3 και το ανώτατον ύψος αυτών εις 11 m.

 

2. Ό συντελεστής δομήσεως ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 εις 0.6, δια δε τα της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εις 1.4.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.