Βασιλικό διάταγμα 7/8/67d - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δια τους Νομούς Αττικής και Πειραιώς και οι Νομάρχες δια τους λοιπούς Νομούς, δύνανται δια αποφάσεως να καθορίζουν περιοχές εις ας δια Τουριστικούς, αρχαιολογικούς, προστασίας τοπίου ή άλλους λόγους να απαγορεύονται παντελώς οι ως άνω εγκαταστάσεις ή και να καθορίζουν αποστάσεις, των λυομένων οικίσκων από του άξονος των διεθνών αρτηριών και των Εθνικών και λοιπών οδών, μεγαλύτερος των δια του παρόντος βασιλικού διατάγματος καθοριζομένων.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος βασιλικού διατάγματος έχουν γενική ισχύ καθ' άπασαν την χώραν, καταργούμενης πάσης άλλης σχετικής ειδικής διατάξεως, εξαιρέσει των διατάξεων δι' ων ορίζονται αποστάσεις των λυομένων οικίσκων από του άξονος των Διεθνών, Εθνικών, Επαρχιακών κ.λ.π. οδών, μεγαλύτεροι των δια του παρόντος βασιλικού διατάγματος καθοριζομένων.

 

3. Οι συμφώνως προς τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του ως άνω από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος εκδοθείσες αποφάσεις παραμένουν εν ισχύει εφ' όσον δεν ανακληθούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του από 23-09-1972 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 259/Δ/1972).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1032/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.