Βασιλικό διάταγμα 9/10/59c - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του κατά το άρθρο 1 του παρόντος εγκρινομένου σχεδίου, καθορίζονται ως ακολούθως κατά τομείς εμφαινόμενους εις το ως ανωτέρω διάγραμμα.

 

Τομέας Α

 

Ελάχιστο πρόσωπο 14 m

Ελάχιστο βάθος 23 m

Ελάχιστον εμβαδόν 750 m2.

 

Τομέας Β

 

Ελάχιστο πρόσωπο 13 m

Ελάχιστο βάθος 20 m

Ελάχιστον εμβαδόν 500 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.