Βασιλικό διάταγμα 9/12/65 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπέρ το έδαφος ορόφων και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη των οικοδομών των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων ορίζονται ως εις τον ακόλουθο πίνακα Ι κατά τομείς της πόλεως που φαίνονται στο υπό του Γενικού Διευθυντού Δημοσίων Έργων, θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε41084/1965 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υψών, υπό κλίμακα 1:2000, ούτινος συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

Πίνακας Ι

Τομέας

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος οικοδομής (m)

Α

3

11

Β

2

8

 

2. Απαιτούμενο ελάχιστο πλάτος οδού στον τομέα Α' δια την κατασκευήν των 3 ορόφων σε πρόσοψη ορίζεται σε 8 m. Εν περιπτώσει οδού μικρότερου πλάτους δεν επιτρέπεται η ανέγερσις του τρίτου ορόφου έστω και σε εσοχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.