Βασιλικό διάταγμα 9/12/65 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται δια μεν τους τομείς Α' και Β' το συνεχές, δια δε τον τομέα Γ' το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών, ή το ασυνεχές.

 

2. Όταν κατά την εφαρμογήν του ασυνεχούς ή του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος, προκύπτει λόγω διαστάσεων του οικοπέδου, οικοδομήσιμο τμήμα προσώπου έλασσον των 8 m ή και οικοδομήσιμο τμήμα βάθους έλασσον των 12 m επιτρέπεται η ελάττωσις των δια το ασυνεχές ή το πανταχόθεν ελεύθερον οικοδομικό σύστημα απαιτουμένων πλαγίων ή και οπισθίων ακαλύπτων αποστάσεων ή και η κατάργησις τινών εξ αυτών ή και η εφαρμογή του συνεχούς οικοδομικού συστήματος κατά τα κατωτέρω οριζόμενα εις τις παραγράφους 3 και 4.

 

3. Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εξ 8 m προσώπου απομένον συνολικόν πλάτος πλαγίων χώρων είναι μικρότερο του 1 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Εάν το αυτό πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m και μέχρι 3,50 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής μόνον προς το εν οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων αφιεμένης ακαλύπτου αποστάσεως προς το έτερον όριον, ίσης προς το απομένον ως άνω πλάτος. Εάν δε το αυτό ως άνω απομένον πλάτος, είναι μεγαλύτερο των 3,50 m, τότε η οικοδομή οφείλει ν' απέχει του ενός μεν των πλαγίων ορίων κατά 2,50 m, του ετέρου δε κατά το υπόλοιπον πλάτος, μη απαιτούμενον όπως το τελευταίον τούτο υπερβαίνει τα 2,50 m.

 

4. Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εκ 12 m βάθους και του τυχόν προβλεπομένου προκηπίου απομένον πλάτος οπισθίου ακαλύπτου χώρου είναι μικρότερο του 1 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής προς το οπίσθιο όριον του οικοπέδου. Εάν δε το αυτό ως άνω πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m, τότε η οικοδομή οφείλει ν' απέχει του οπισθίου ορίου κατά το πλάτος τούτο όπερ όμως δεν απαιτείται να υπερβαίνει τα 2,50 m.

 

5. Τα αυτά ως άνω ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως επί γωνιακών οικοπέδων, όταν, μετά την αφαίρεση των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων και των πλαγίων ακαλύπτων χώρων του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος ή μετά την αφαίρεση των πλαγίων ακαλύπτων χώρων του ασυνεχούς τοιούτου προκύπτει οικοδομήσιμο τμήμα κατά το εν πρόσωπον ελάσσων των 8 m ή κατά το έτερον έλασσον των 12 m επί τω τέλει όπως η οικοδομή μη περιορισθεί λόγω του ασυνεχούς ή του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος εις πρόσωπον κάτω των 8 m προς την μιαν όψιν ή κάτω των 12 m προς την ετέρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.