Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Συμβάσεις και συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τους αναθέτοντες φορείς να αποκτούν έργα, προϊόντα και / ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών.

 

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προϊόντα και / ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 8, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία, εφόσον την έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική αρχή προμηθειών, ή, ανάλογα με την περίπτωση, την οδηγία 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.