Κανονισμός 2008/213 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της CPC PROV


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οδηγία 2004/18/EK | | CPC Prov. | CPV | |

 

Κατηγορίες | Ονομασία των υπηρεσιών/Αριθμός αναφοράς CPC | Κωδικός CPC [*] | Κωδικός CPV | Περιγραφή |

 

1 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών | | | |

 

| 6112, 6122, 633, 886 | | | |

 

| | 61120, 61220, 88670, 88680, 63309, 84250, 84500, 88650, 88620, 88660, 88610, 88640, 63301, 63303, 63304 | 50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης |

 

| | 61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000-6 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό |

 

| | 61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού |

 

| | 61120 | 50111000-6 | Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων |

| | 61120 | 50111100-7 | Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων |

| | 61120 | 50111110-0 | Υπηρεσίες υποστήριξης στόλου οχημάτων |

| | 61120 | 50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων |

| | 61120 | 50112100-4 | Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων |

| | 61120 | 50112110-7 | Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων |

| | 61120 | 50112111-4 | Υπηρεσίες σφυρηλάτησης ελασμάτων |

| | 61120 | 50112120-0 | Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ |

| | 61120 | 50112200-5 | Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων |

| | 61120 | 50112300-6 | Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες |

| | 88680 | 50113000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων |

| | 88680 | 50113100-1 | Υπηρεσίες επισκευής λεωφορείων |

| | 88680 | 50113200-2 | Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων |

| | 88670 | 50114000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων |

| | 88670 | 50114100-8 | Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων |

| | 88670 | 50114200-9 | Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων |

| | 61220 | 50115000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών |

| | 61220 | 50115100-5 | Υπηρεσίες επισκευής μοτοσικλετών |

| | 61220 | 50115200-6 | Υπηρεσίες συντήρησης μοτοσικλετών |

| | 61120, 61220 | 50116000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων |

| | 61120, 61220 | 50116100-2 | Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων |

| | 61120, 61220 | 50116200-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων |

| | 61120, 61220 | 50116300-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων οχημάτων |

| | 61120, 61220 | 50116400-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων μετάδοσης κίνησης οχημάτων |

| | 61120, 61220 | 50116500-6 | Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών |

| | 61120, 61220 | 50116510-9 | Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών |

| | 61120 | 50116600-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εκκίνησης |

| | 61120, 61220 | 50117000-8 | Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων |

| | 61120 | 50117100-9 | Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων |

| | 61120 | 50117200-0 | Υπηρεσίες μετατροπής ασθενοφόρων οχημάτων |

| | 61120, 61220 | 50117300-1 | Υπηρεσίες συνολικής αποκατάστασης οχημάτων |

| | 61120 | 50118000-5 | Υπηρεσίες οδικής βοήθειας |

 

| | 61120 | 50118100-6 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων |

 

| | 61120 | 50118110-9 | Υπηρεσίες απομάκρυνσης οχημάτων με γερανό |

 

| | 61120 | 50118200-7 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών επαγγελματικών οχημάτων |

 

| | 61120 | 50118300-8 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών λεωφορείων |

 

| | 61120 | 50118400-9 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων |

 

| | 61220 | 50118500-0 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μοτοσικλετών |

 

| | 88680 | 50200000-7 | Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη |

 

| | 88680 | 50210000-0 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό |

 

| | 88680 | 50211000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50211100-8 | Υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50211200-9 | Υπηρεσίες επισκευής αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50211210-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κινητήρων αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50211211-9 | Υπηρεσίες συντήρησης κινητήρων αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50211212-6 | Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50211300-0 | Υπηρεσίες γενικής επισκευής αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50211310-3 | Υπηρεσίες γενικής επισκευής κινητήρων αεροσκαφών |

 

| | 88680 | 50212000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ελικοπτέρων |

 

| | 88680 | 50220000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για σιδηροδρομικό υλικό και άλλο εξοπλισμό |

 

| | 88680 | 50221000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έλξης συρμών |

 

| | 88680 | 50221100-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων μηχανών έλξης συρμών |

 

| | 88680 | 50221200-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων μετάδοσης κίνησης μηχανών έλξης συρμών |

 

| | 88680 | 50221300-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τροχών μηχανών έλξης συρμών |

 

| | 88680 | 50221400-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης μηχανών έλξης συρμών |

 

| | 88680 | 50222000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού |

 

| | 88680 | 50222100-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αποσβεστήρων δονήσεων |

 

| | 88680 | 50223000-4 | Υπηρεσίες γενικής επισκευής μηχανών έλξης συρμών |

 

| | 88680 | 50224000-1 | Υπηρεσίες γενικής επισκευής τροχαίου υλικού |

 

| | 88680 | 50224100-2 | Υπηρεσίες επιδιόρθωσης καθισμάτων τροχαίου υλικού |

 

| | 88680 | 50224200-3 | Υπηρεσίες γενικής επισκευής επιβατικών βαγονιών |

 

| | 88680 | 50225000-8 | Υπηρεσίες συντήρησης τροχιοδρόμων |

 

| | 88680 | 50230000-6 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό |

 

| | 88680 | 50232000-0 | Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών |

 

| | 88680 | 50232100-1 | Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού |

 

| | 88680 | 50232110-4 | Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού |

 

| | 88680 | 50232200-2 | Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών |

 

| | 88680 | 50240000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σχετιζόμενες με σκάφη και λοιπό εξοπλισμό |

 

| | 88680 | 50241000-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων |

 

| | 88680 | 50241100-7 | Υπηρεσίες επισκευής πλοίων |

 

| | 88680 | 50241200-8 | Υπηρεσίες επισκευής πορθμείων |

 

| | 88680 | 50242000-3 | Υπηρεσίες μετατροπής πλοίων |

 

| | 88680 | 50244000-7 | Υπηρεσίες γενικής επισκευής πλοίων και σκαφών |

 

| | 88680 | 50245000-4 | Υπηρεσίες βελτίωσης πλοίων |

 

| | 88680 | 50246000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού λιμένων |

 

| | 88680 | 50246100-2 | Υπηρεσίες ξηρού δεξαμενισμού πλοίων |

 

| | 88680 | 50246200-3 | Υπηρεσίες συντήρησης σημαδούρων |

 

| | 88680 | 50246300-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλωτών εγκαταστάσεων |

 

| | 88680 | 50246400-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλωτών εξεδρών |

 

| | 63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό |

 

| | 88650 | 50330000-7 | Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας |

 

| | 88650 | 50331000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γραμμών τηλεπικοινωνίας |

 

| | 88650 | 50332000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης υποδομής τηλεπικοινωνιών |

 

| | 88650 | 50333000-8 | Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας |

 

| | 88650 | 50333100-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ασύρματων πομπών |

 

| | 88650 | 50333200-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ραδιοτηλεφωνίας |

 

| | 88650 | 50334000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρματου τηλεφωνικού και τηλεγραφικού εξοπλισμού |

 

| | 88650 | 50334100-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρματου τηλεφωνικού εξοπλισμού |

 

| | 88650 | 50334110-9 | Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου |

 

| | 88650 | 50334120-2 | Εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου |

 

| | 88650 | 50334130-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων |

 

| | 88650 | 50334140-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεφωνίας |

 

| | 88650 | 50334200-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρματου τηλεγραφικού εξοπλισμού |

 

| | 88650 | 50334300-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρματου εξοπλισμού τηλετύπου |

 

| | 88650 | 50334400-9 | Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος επικοινωνίας |

 

| | 63309, 88650, 88660 | 50340000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού |

 

| | 63309, 88650 | 50341000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεοπτικού εξοπλισμού |

 

| | 88650 | 50341100-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διαλογικής τηλεοπτικογραφίας |

 

| | 63309, 88650 | 50341200-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεοπτικών πομπών |

 

| | 63309, 88650 | 50342000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακουστικού εξοπλισμού |

 

| | 63309, 88650 | 50343000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού βίντεο |

 

| | 88660 | 50344000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπτικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 50344100-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φωτογραφικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 50344200-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κινηματογραφικού εξοπλισμού |

 

| | 88620, 88660 | 50400000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας |

 

| | 88620, 88660 | 50410000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης, δοκιμών και ελέγχου |

 

| | 88660 | 50411000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης |

 

| | 88660 | 50411100-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετρητών νερού |

 

| | 88660 | 50411200-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετρητών αερίου |

 

| | 88660 | 50411300-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος |

 

| | 88660 | 50411400-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυμέτρων |

 

| | 88660 | 50411500-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης βιομηχανικών χρονομέτρων |

 

| | 88660 | 50412000-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών δοκιμών |

 

| | 88620, 88660 | 50413000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου |

 

| | 88660 | 50413100-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου |

 

| | 88620 | 50413200-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης |

 

| | 88660 | 50420000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 50421000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 50421100-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπηρικών καρεκλών |

 

| | 88660 | 50421200-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας |

 

| | 88660 | 50422000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης χειρουργικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 50430000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακριβείας |

 

| | 88660 | 50431000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ρολογιών χειρός |

 

| | 88660 | 50432000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ρολογιών τοίχου |

 

| | 88660 | 50433000-9 | Υπηρεσίες βαθμονόμησης |

 

| | 88610, 88620, 88640 | 50500000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων |

 

| | 88610, 88620 | 50510000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων |

 

| | 88620 | 50511000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών |

 

| | 88620 | 50511100-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών |

 

| | 88620 | 50511200-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών αερίου |

 

| | 88620 | 50512000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δικλείδων |

 

| | 88620 | 50513000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στροφίγγων |

 

| | 88610 | 50514000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δοχείων |

 

| | 88610 | 50514100-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης βυτίων |

 

| | 88610 | 50514200-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών |

 

| | 88610 | 50514300-4 | Υπηρεσίες επισκευής περιβλήματος σωληνώσεων |

 

| | 88620, 88640 | 50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων |

 

| | 88620 | 50531000-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη ηλεκτρικών μηχανημάτων |

 

| | 88620 | 50531100-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων |

 

| | 88620 | 50531200-8 | Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου |

 

| | 88620 | 50531300-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συμπιεστών |

 

| | 88620 | 50531400-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών |

 

| | 88620 | 50531500-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών-πύργων |

 

| | 88620 | 50531510-4 | Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης |

 

| | 88640 | 50532000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού |

 

| | 88640 | 50532100-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων |

 

| | 88640 | 50532200-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετασχηματιστών |

 

| | 88640 | 50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών |

 

| | 88640 | 50532400-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος |

 

| | 84500, 88610, 88620, 88640 | 50600000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υλικών ασφαλείας και άμυνας |

 

| | 84500, 88620, 88650, 88660 | 50610000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας |

 

| | 88610, 88660 | 50620000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών |

 

| | 88670 | 50630000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στρατιωτικών οχημάτων |

 

| | 88680 | 50640000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πολεμικών πλοίων |

 

| | 88680 | 50650000-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού στρατιωτικών αεροσκαφών, πυραύλων και διαστημικών αεροσκαφών |

 

| | 84500, 88620, 88650, 88660 | 50660000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στρατιωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων |

 

| | 88640 | 50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου |

 

| | 88640 | 50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου |

 

| | 88640 | 50711000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου |

 

| | 88640 | 50712000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου |

 

| | 88640 | 50720000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης |

 

| | 88640 | 50721000-5 | Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης |

 

| | 88640 | 50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων |

 

| | 88640 | 50740000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων |

 

| | 88640 | 50750000-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων |

 

| | 63309, 88610 έως 88650 | 50760000-0 | Επισκευή και συντήρηση δημόσιων αποχωρητηρίων |

 

| | 63301, 63303, 63304, 63309, 88610 έως 88650 | 50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης |

 

| | 63303 | 50810000-6 | Υπηρεσίες επισκευής κοσμημάτων |

 

| | 63301 | 50820000-9 | Υπηρεσίες επισκευής δερμάτινων προσωπικών ειδών |

 

| | 63301 | 50821000-6 | Υπηρεσίες επιδιόρθωσης μποτών |

 

| | 63301 | 50822000-3 | Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υποδημάτων |

 

| | 63304 | 50830000-2 | Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών |

 

| | 88620 | 50840000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και οπλικών συστημάτων |

 

| | 88620 | 50841000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων |

 

| | 88620 | 50842000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπλικών συστημάτων |

 

| | 63309 | 50850000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων |

 

| | 63309 | 50860000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων |

 

| | 88610 | 50870000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς |

 

| | 63309, 88610 έως 88650 | 50880000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ξενοδοχείου και εστιατορίου |

 

| | 88610 έως 88650 | 50881000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ξενοδοχείου |

 

| | 88610 έως 88650 | 50882000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού εστιατορίου |

 

| | 88610 έως 88650 | 50883000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού τροφοδοσίας |

 

| | 63309 | 50884000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού κατασκήνωσης |

 

| | 61120, 61220, 88610 έως 88680 | 51000000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) |

 

| | 61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 51100000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού |

 

| | 88640 | 51110000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού |

 

| | 88640 | 51111000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων, γεννητριών και μετασχηματιστών |

 

| | 88640 | 51111100-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων |

 

| | 88640 | 51111200-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης γεννητριών |

 

| | 88640 | 51111300-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μετασχηματιστών |

 

| | 88640 | 51112000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος |

 

| | 88640 | 51112100-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος |

 

| | 88640 | 51112200-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος |

 

| | 88620 | 51120000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού |

 

| | 88620 | 51121000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού γυμναστικής |

 

| | 88620 | 51122000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ιστών σημαίας |

 

| | 88620 , 88680 | 51130000-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, στροβίλων, συμπιεστών και καυστήρων αερίου |

 

| | 88620 | 51131000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών |

 

| | 88620, 88680 | 51133000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων |

 

| | 88620, 88680 | 51133100-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου |

 

| | 88620 | 51134000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης συμπιεστών |

 

| | 88620 | 51135000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης κλιβάνων |

 

| | 88620 | 51135100-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης καυστήρων |

 

| | 88620 | 51135110-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης κλιβάνων αποτέφρωσης απορριμμάτων |

 

| | 61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 51140000-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων |

 

| | 88620, 88680 | 51141000-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης βενζινοκινητήρων |

 

| | 88620, 88680 | 51142000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης πετρελαιοκινητήρων |

 

| | 88680 | 51143000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων σιδηροδρόμου |

 

| | 61120, 61220, 88670 | 51144000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων αυτοκινήτων |

 

| | 88680 | 51145000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων πλοίων |

 

| | 88680 | 51146000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων αεροσκαφών |

 

| | 88660 | 51200000-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης, ελέγχου, δοκιμών και πλοήγησης |

 

| | 88660 | 51210000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης |

 

| | 88660 | 51211000-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού χρονομέτρησης |

 

| | 88660 | 51212000-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης συσκευών καταγραφής χρόνου |

 

| | 88660 | 51213000-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης οργάνων αποτύπωσης χρόνου |

 

| | 88660 | 51214000-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης παρκομέτρων |

 

| | 88660 | 51215000-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μετεωρολογικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 51216000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης γεωλογικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 51220000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου |

 

| | 88660 | 51221000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης αυτόματων διατάξεων ελέγχου εισιτηρίων επιβατών σε αερολιμένες |

 

| | 88660 | 51230000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού δοκιμών |

 

| | 88660 | 51240000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ναυσιπλοΐας |

 

| | 88650 | 51300000-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών |

 

| | 88650 | 51310000-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, ήχου και βίντεο |

 

| | 88650 | 51311000-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ραδιοφωνίας |

 

| | 88650 | 51312000-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεόρασης |

 

| | 88650 | 51313000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου |

 

| | 88650 | 51314000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού βίντεο |

 

| | 88650 | 51320000-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης πομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης |

 

| | 88650 | 51321000-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης πομπών ραδιοφώνου |

 

| | 88650 | 51322000-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης πομπών τηλεόρασης |

 

| | 88650 | 51330000-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης συσκευών ραδιοτηλεφωνίας |

 

| | 88650 | 51340000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ενσύρματης τηλεφωνίας |

 

| | 88650 | 51350000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ενσύρματης τηλεγραφίας |

 

| | 88660 | 51400000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 51410000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 51411000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης |

 

| | 88660 | 51412000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης οδοντιατρικού και παραοδοντιατρικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 51413000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ακτινοθεραπείας |

 

| | 88660 | 51414000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού μηχανοθεραπείας |

 

| | 88660 | 51415000-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ηλεκτροθεραπείας |

 

| | 88660 | 51416000-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού κινησιοθεραπείας |

 

| | 88660 | 51420000-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης χειρουργικού εξοπλισμού |

 

| | 88660 | 51430000-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού |

 

| | 88620 | 51500000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού |

 

| | 88620 | 51510000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής χρήσης |

 

| | 88620 | 51511000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης, εκτός από ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες |

 

| | 88620 | 51511100-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ανύψωσης |

 

| | 88620 | 51511110-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης γερανών |

 

| | 88620 | 51511200-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διακίνησης |

 

| | 88620 | 51511300-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης αιωρουμένων ικριωμάτων και κουβούκλιων |

 

| | 88620 | 51511400-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτόματης μεταφοράς |

 

| | 88620 | 51514000-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων μηχανημάτων γενικής χρήσης |

 

| | 88620 | 51514100-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού υγρών |

 

| | 88620 | 51514110-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού νερού |

 

| | 88620 | 51520000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων |

 

| | 88620 | 51521000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης γεωργικών μηχανημάτων |

 

| | 88620 | 51522000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης δασοκομικών μηχανημάτων |

 

| | 88620 | 51530000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαλειομηχανών |

 

| | 88620 | 51540000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού ειδικής χρήσης |

 

| | 88620 | 51541000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων, κατασκευαστικών έργων και μεταλλουργίας |

 

| | 88620 | 51541100-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ορυχείων |

 

| | 88620 | 51541200-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων λατομείων |

 

| | 88620 | 51541300-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων κατασκευαστικών έργων |

 

| | 88620 | 51541400-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μεταλλουργίας |

 

| | 88620 | 51542000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών, και καπνού |

 

| | 88620 | 51542100-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων |

 

| | 88620 | 51542200-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων επεξεργασίας ποτών |

 

| | 88620 | 51542300-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων επεξεργασίας καπνού |

 

| | 88620 | 51543000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών ειδών, ρουχισμού και κατεργασίας δερμάτων |

 

| | 88620 | 51543100-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών ειδών |

 

| | 88620 | 51543200-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής ειδών ρουχισμού |

 

| | 88620 | 51543300-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων κατεργασίας δερμάτων |

 

| | 88620 | 51543400-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης πλυντηρίων ρούχων, μηχανών στεγνού καθαρισμού και στεγνωτηρίων |

 

| | 88620 | 51544000-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού |

 

| | 88620 | 51544100-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού |

 

| | 88620 | 51544200-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής χαρτονιού |

 

| | 88620 | 51545000-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης υπαίθριων γραμματοκιβωτίων |

 

| | 88620 | 51550000-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης οπλικών συστημάτων |

 

| | 88630 | 51600000-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου |

 

| | 88630 | 51610000-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών |

 

| | 88630 | 51611000-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ |

 

| | 88630 | 51611100-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής |

 

| | 88630 | 51611110-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης οθονών ή πινάκων απεικόνισης πραγματικού χρόνου για αναχωρήσεις και αφίξεις σε αερολιμένες |

 

| | 88630 | 51611120-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης οθονών ή πινάκων απεικόνισης πραγματικού χρόνου για αναχωρήσεις και αφίξεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς |

 

| | 88630 | 51612000-5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών |

 

| | 88630 | 51620000-4 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού γραφείου |

 

| | 88640 | 51700000-9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας |

 

| | 88610 | 51800000-0 | Υπηρεσίες εγκατάστασης μεταλλικών δοχείων |

 

| | 88610 | 51810000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών |

 

| | 88610 | 51820000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ταμιευτήρων |

 

| | 88640 | 51900000-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων οδήγησης και ελέγχου |

 

2 | Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών [2], συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομικής αλληλογραφίας | | | |

 

| 712 (πλην 71235), 7512, 87304 | | | |

 

| | 71000 | 60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) |

 

| | 71200 | 60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών |

 

| | 71211, 71213 | 60112000-6 [2] | Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών |

 

| | 71221 | 60120000-5 | Υπηρεσίες ταξί |

 

| | 71219, 71221 έως 71229 | 60130000-8 [2] | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών |

 

| | 71221 έως 71229 | 60140000-1 [2] | Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών |

 

| | 71224 | 60150000-4 | Μεταφορές επιβατών με οχήματα που σύρονται από ζώα |

 

| | 71222, 71223 | 60170000-0 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό |

 

| | 71222 | 60171000-7 | Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό |

 

| | 71223 | 60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό |

 

| | 71240 | 60180000-3 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οδηγό |

 

| | 71240 | 60181000-0 | Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό |

 

| | 71240 | 60182000-7 | Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό |

 

| | 71240 | 60183000-4 | Ενοικίαση μικρών φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό |

 

| | 711, 71211 | 60200000-0 [2] | Υπηρεσίες μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων |

 

| | 711, 71211 | 60210000-3 [2] | Υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων |

 

| | 71300 | 60300000-1 | Υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγού |

 

| | 75121, 75129 | 64120000-3 | Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων |

 

| | 75121 | 64121000-0 | Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων πολλαπλής φύσης |

 

| | 75111 | 64121100-1 | Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας |

 

| | 75112 | 64121200-2 | Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων |

 

| | 75129 | 64122000-7 | Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας και ταχυδρόμησης |

 

3 | Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών: μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου | | | |

 

| 73 (πλην 7321 | | | |

 

| | 73000 | 60400000-2 | Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών |

 

| | 73110, 73220 έως 73290 | 60410000-5 | Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών |

 

| | 73120, 73220 έως 73400 | 60420000-8 | Υπηρεσίες μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών |

 

| | 73120, 73220 | 60423000-9 | Υπηρεσίες ναυλωμένων πτήσεων |

 

| | 73400 | 60424000-6 | Ενοικίαση αεροπορικού μεταφορικού εξοπλισμού με πλήρωμα |

 

| | 73400 | 60424100-7 | Ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα |

 

| | 73400 | 60424110-0 | Ενοικίαση αεροσκαφών με σταθερές πτέρυγες με πλήρωμα |

 

| | 73400 | 60424120-3 | Ενοικίαση ελικοπτέρων με πλήρωμα |

 

| | 74690, 88110, 91260 | 60440000-4 | Αεροπορικές και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 74690 | 60441000-1 | Υπηρεσίες αεροψεκασμού |

 

| | 74690 | 60442000-8 | Υπηρεσίες πυρόσβεσης δασικών πυρκαγιών από τον αέρα |

 

| | 74690 | 60443000-5 | Υπηρεσίες διάσωσης από τον αέρα |

 

| | 74690 | 60443100-6 | Υπηρεσίες εναέριας-θαλάσσιας διάσωσης |

 

| | 74690 | 60444000-2 | Υπηρεσίες λειτουργίας αεροσκαφών |

 

| | 74690 | 60444100-3 | Υπηρεσίες χειριστού αεροσκάφους |

 

| | 74690 | 60445000-9 | Υπηρεσίες χειρισμού αεροσκαφών |

 

| | 73300 | 60500000-3 | Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών |

 

| | 73300 | 60510000-6 | Υπηρεσίες εκτόξευσης δορυφόρων |

 

| | 73300 | 60520000-9 | Υπηρεσίες πειραματικού ωφέλιμου φορτίου |

 

4 | Χερσαία [2] και εναέρια μεταφορά ταχυδρομικής αλληλογραφίας | | | |

 

| 71235, 7321 | | | |

 

| | 71235 | 60160000-7 | Οδική μεταφορά αλληλογραφίας |

 

| | 71235 | 60161000-4 | Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων |

 

| | 73210 | 60411000-2 | Υπηρεσίες προγραμματισμένης αεροπορικής μεταφοράς αλληλογραφίας |

 

| | 73210 | 60421000-5 | Υπηρεσίες μη προγραμματισμένης αεροπορικής μεταφοράς αλληλογραφίας |

 

5 | Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες | | | |

 

| 752 | | | |

 

| | 75211 έως 75299 | 64200000-8 | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών |

 

| | 75211 έως 75232 | 64210000-1 | Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων |

 

| | 75211, 75212 | 64211000-8 | Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας |

 

| | 75211 | 64211100-9 | Υπηρεσίες αστικής τηλεφωνίας |

 

| | 75212 | 64211200-0 | Υπηρεσίες υπεραστικής τηλεφωνίας |

 

| | 75213 | 64212000-5 | Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας |

 

| | 75213 | 64212100-6 | Υπηρεσίες αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) |

 

| | 75213 | 64212200-7 | Υπηρεσίες βελτιωμένης μηνυματοδοσίας (EMS) |

 

| | 75213 | 64212300-8 | Υπηρεσίες πολυμεσικής μηνυματοδοσίας (MMS) |

 

| | 75213 | 64212400-9 | Υπηρεσίες πρωτοκόλλου ασύρματων εφαρμογών (WAP) |

 

| | 75213 | 64212500-0 | Υπηρεσίες γενικής πακετικής ραδιοϋπηρεσίας (GPRS) |

 

| | 75213 | 64212600-1 | Υπηρεσίες βελτιωμένων δεδομένων για εξέλιξη GSM (EDGE) |

 

| | 75213 | 64212700-2 | Υπηρεσίες παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών (UMTS) |

 

| | 75213 | 64212800-3 | Υπηρεσίες παρόχου κοινόχρηστης τηλεφωνίας |

 

| | 75213 | 64212900-4 | Υπηρεσίες παρόχου προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών |

 

| | 75221 | 64213000-2 | Υπηρεσίες τηλεφωνικών δικτύων μεικτής επιχειρησιακής χρήσης |

 

| | 75222 | 64214000-9 | Υπηρεσίες αποκλειστικών τηλεφωνικών δικτύων επιχειρήσεων |

 

| | 75222 | 64214100-0 | Υπηρεσίες ενοικίασης δορυφορικών κυκλωμάτων |

 

| | 75299 | 64214200-1 | Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου |

 

| | 75222 | 64214400-3 | Υπηρεσίες ενοικίασης επίγειων επικοινωνιακών γραμμών |

 

| | 75211, 75212, 75221, 75222 | 64215000-6 | Υπηρεσίες τηλεφωνίας Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) |

 

| | 75211, 75232 | 64216000-3 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφοριών |

 

| | 75232 | 64216100-4 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων |

 

| | 75232 | 64216110-7 | Υπηρεσίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων |

 

| | 75232 | 64216120-0 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |

 

| | 75232 | 64216130-3 | Υπηρεσίες τέλεξ |

 

| | 75232 | 64216140-6 | Υπηρεσίες τηλεγραφίας |

 

| | 75232 | 64216200-5 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης |

 

| | 75232 | 64216210-8 | Υπηρεσίες πληροφόρησης προστιθέμενης αξίας |

 

| | 75211 | 64216300-6 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη διαλογική τηλεοπτικογραφία |

 

| | 75221 έως 75299 | 64220000-4 | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός από υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων |

 

| | 75250 | 64221000-1 | Υπηρεσίες διασύνδεσης |

 

| | 75221 έως 75232, 75250 έως 75299 | 64222000-8 | Υπηρεσίες τηλεργασίας |

 

| | 75291 | 64223000-5 | Υπηρεσίες τηλεειδοποίησης |

 

| | 75292 | 64224000-2 | Υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων |

 

| | 75299 | 64225000-9 | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών αέρος-εδάφους |

 

| | 75231, 75232 | 64226000-6 | Υπηρεσίες τηλεματικής |

 

| | 75260 | 64227000-3 | Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών |

 

| | 75241, 75242 | 64228000-0 [3] | Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων |

 

| | 75241 | 64228100-1 [3] | Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων |

 

| | 75242 | 64228200-2 [3] | Υπηρεσίες μετάδοσης ραδιοφωνικών προγραμμάτων |

 

| | 75231 | 72318000-7 | Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων |

 

| | 75430 | 72400000-4 | Υπηρεσίες Διαδικτύου |

 

| | 75430 | 72410000-7 | Υπηρεσίες παρόχου |

 

| | 75430 | 72411000-4 | Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) |

 

| | 75430 | 72412000-1 | Υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας |

 

| | 75430 | 72413000-8 | Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) |

 

| | 75430 | 72414000-5 | Παροχείς μηχανών αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό |

 

| | 75430 | 72415000-2 | Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) |

 

| | 75430 | 72416000-9 | Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών |

 

| | 75490 | 72417000-6 | Ονόματα τομέα Διαδικτύου |

 

| | 75231, 75232 | 72700000-7 | Υπηρεσίες δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 75231, 75232 | 72710000-0 | Υπηρεσίες τοπικού δικτύου |

 

| | 75231, 75232 | 72720000-3 | Υπηρεσίες δικτύου ευρείας ζώνης |

 

6 | Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: | | | |

 

| α)υπηρεσίες ασφαλίσεων | | | |

 

| β)τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες [4] | | | |

 

| ex 81, 812, 814 | | | |

 

| | 81000 | 66000000-0 | Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες |

 

| | 81100 | 66100000-1 [4] | Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες |

 

| | 81100 | 66110000-4 [4] | Τραπεζικές υπηρεσίες |

 

| | 81111 έως 81114 | 66111000-1 [4] | Υπηρεσίες κεντρικής τράπεζας |

 

| | 81115, 81116, 81119 | 66112000-8 [4] | Υπηρεσίες καταθέσεων |

 

| | 81131 έως 81139 | 66113000-5 [4] | Υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης |

 

| | 81139 | 66113100-6 [4] | Υπηρεσίες χορήγησης μικροπιστώσεων |

 

| | 81120 | 66114000-2 [4] | Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης |

 

| | 81119 | 66115000-9 [4] | Υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς πληρωμών |

 

| | 81199 | 66120000-7 [4] | Επενδυτικές τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 81199 | 66121000-4 [4] | Υπηρεσίες συγχώνευσης και εξαγοράς |

 

| | 81199 | 66122000-1 [4] | Εταιρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου |

 

| | 81321 έως 81329 | 66130000-0 [4] | Χρηματομεσιτικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες χρεογράφων και εμπορευμάτων |

 

| | 81321 | 66131000-7 [4] | Υπηρεσίες χρηματομεσητείας χρεωγράφων |

 

| | 81321 | 66131100-8 [4] | Υπηρεσίες επένδυσης συνταξιοδοτικών ταμείων |

 

| | 81322 | 66132000-4 [4] | Εμπορομεσιτικές υπηρεσίες |

 

| | 81322, 81329 | 66133000-1 [4] | Υπηρεσίες επεξεργασίας και συμψηφισμού |

 

| | 81191 έως 81193, 81212, 81319, 81323 | 66140000-3 [4] | Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων |

 

| | 81212 | 66141000-0 [4] | Υπηρεσίες διαχείρισης της χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών ταμείων |

 

| | 81311 έως 81319 | 66150000-6 [4] | Υπηρεσίες διαχείρισης των χρηματαγορών |

 

| | 81311 | 66151000-3 [4] | Υπηρεσίες πράξεων σε κεφαλαιαγορές |

 

| | 81311 | 66151100-4 [4] | Υπηρεσίες λιανικής σε ηλεκτρονικές αγορές |

 

| | 81312 | 66152000-0 [4] | Ρυθμιστικές υπηρεσίες κεφαλαιαγορών |

 

| | 81191 έως 81193, 81319 | 66160000-9 [4] | Υπηρεσίες καταπιστευμάτων και παρακαταθηκών |

 

| | 81191 έως 81193 | 66161000-6 [4] | Υπηρεσίες καταπιστευμάτων |

 

| | 81319 | 66162000-3 [4] | Υπηρεσίες παρακαταθηκών |

 

| | 81332, 81339 | 66170000-2 [4] | Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού |

 

| | 81332 | 66171000-9 [4] | Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών |

 

| | 81339 | 66172000-6 [4] | Υπηρεσίες επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού |

 

| | 81333 | 66180000-5 [4] | Υπηρεσίες συναλλάγματος |

 

| | 81331 | 66190000-8 [4] | Υπηρεσίες χρηματομεσητείας δανείων |

 

| | 81331 | 66500000-5 | Υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδότησης |

 

| | 81331 | 66510000-8 | Υπηρεσίες ασφάλισης |

 

| | 81211 | 66511000-5 | Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής |

 

| | 81291 | 66512000-2 | Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων και υγείας |

 

| | 81291 | 66512100-3 | Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων |

 

| | 81291 | 66512200-4 | Υπηρεσίες ασφάλισης υγείας |

 

| | 81291 | 66512210-7 | Υπηρεσίες εθελοντικής ασφάλισης υγείας |

 

| | 81291 | 66512220-0 | Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης |

 

| | 81299, 81295 | 66513000-9 | Υπηρεσίες ασφάλισης νομικής προστασίας και υπηρεσίες ασφάλισης έναντι παντός κινδύνου |

 

| | 81299 | 66513100-0 | Υπηρεσίες ασφάλισης δικαστικών εξόδων |

 

| | 81295 | 66513200-1 | Υπηρεσίες ασφάλισης εργολήπτη έναντι παντός κινδύνου |

 

| | 81292 έως 81294 | 66514000-6 | Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίου και υπηρεσίες ασφάλισης σε σχέση με μεταφορές |

 

| | 81292 έως 81294 | 66514100-7 | Υπηρεσίες ασφάλισης σε σχέση με μεταφορές |

 

| | 81292 | 66514110-0 | Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων |

 

| | 81293 | 66514120-3 | Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων μεταφορών |

 

| | 81293 | 66514130-6 | Υπηρεσίες ασφάλισης σιδηροδρόμων |

 

| | 81293 | 66514140-9 | Υπηρεσίες ασφάλισης αεροσκαφών |

 

| | 81293 | 66514150-2 | Υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων |

 

| | 81294 | 66514200-8 | Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίου |

 

| | 81292 έως 81299 | 66515000-3 | Ασφάλεια ζημίας ή απώλειας |

 

| | 81295 | 66515100-4 | Ασφάλεια πυρός |

 

| | 81291 έως 81299 | 66515200-5 | Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας |

 

| | 81296, 81299 | 66515300-6 | Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι θεομηνίας και εισοδηματικής ζημίας |

 

| | 81299 | 66515400-7 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ασφάλιση έναντι θεομηνίας |

 

| | 81296 | 66515410-0 | Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι εισοδηματικής ζημίας |

 

| | 81296 | 66515411-7 | Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας |

 

| | 81292, 81293, 81297 | 66516000-0 | Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης |

 

| | 81292 | 66516100-1 | Ασφάλεια αστικής ευθύνης μηχανοκίνητων οχημάτων |

 

| | 81293 | 66516200-2 | Ασφάλεια αστικής ευθύνης αεροσκαφών |

 

| | 81293 | 66516300-3 | Ασφάλεια αστικής ευθύνης πλοίων |

 

| | 81297 | 66516400-4 | Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης |

 

| | 81299 | 66516500-5 | Υπηρεσίες ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης |

 

| | 81299 | 66517000-7 | Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων |

 

| | 81299 | 66517100-8 | Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων |

 

| | 81299 | 66517200-9 | Υπηρεσίες ασφάλισης εγγυήσεων |

 

| | 81299 | 66517300-0 | Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι κινδύνων διαχείρισης |

 

| | 81401 | 66518000-4 | Υπηρεσίες χρηματομεσιτείας και πρακτορεύσεων στον τομέα των ασφαλειών |

 

| | 81401 | 66518100-5 | Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων |

 

| | 81401 | 66518200-6 | Υπηρεσίες ασφαλιστικών γραφείων |

 

| | 81409 | 66518300-7 | Υπηρεσίες διακανονισμού ασφαλιστικών αποζημιώσεων |

 

| | 81299, 81402 έως 81405 | 66519000-1 | Υπηρεσίες ασφάλισης τεχνικών εγκαταστάσεων, επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφάλισης αβαριών, υπηρεσίες ασφάλισης έναντι ζημιών, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων ασφαλίσεων και υπηρεσίες ασφάλισης διάσωσης |

 

| | 81299 | 66519100-2 | Υπηρεσίες ασφάλισης εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου |

 

| | 81299 | 66519200-3 | Υπηρεσίες ασφάλισης των τεχνικών εγκαταστάσεων |

 

| | 81299 | 66519300-4 | Επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες |

 

| | 81402 | 66519310-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλισης |

 

| | 81403 | 66519400-5 | Υπηρεσίες διακανονισμού αβαριών |

 

| | 81403 | 66519500-6 | Υπηρεσίες διακανονισμού των ζημιών |

 

| | 81404 | 66519600-7 | Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων ασφαλίσεων |

 

| | 81405 | 66519700-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης των δικαιωμάτων διάσωσης |

 

| | 81211, 81212, 81402, 81405 | 66520000-1 | Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες |

 

| | 81211 | 66521000-8 | Ατομικές συνταξιοδοτικές υπηρεσίες |

 

| | 81212 | 66522000-5 | Ομαδικές συνταξιοδοτικές υπηρεσίες |

 

| | 81402 | 66523000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συνταξιοδοτικών ταμείων |

 

| | 81405 | 66523100-3 | Υπηρεσίες διαχείρισης των συνταξιοδοτικών ταμείων |

 

| | 81119, 81339 | 66600000-6 | Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων |

 

| | 81211, 81292 έως 81299 | 66700000-7 | Υπηρεσίες αντασφάλισης |

 

| | 81211 | 66710000-0 | Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής |

 

| | 81291 | 66720000-3 | Υπηρεσίες αντασφάλισης ατυχήματος και υγείας |

 

7 | Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες | | | |

 

| 84 | | | |

 

| | 84250, 84500 | 50310000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου |

 

| | 84500 | 50311000-8 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών γραφείου |

 

| | 84500 | 50311400-2 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών |

 

| | 84250, 84500 | 50312000-5 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312100-6 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312110-9 | Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312120-2 | Επισκευή κεντρικών υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312200-7 | Συντήρηση και επισκευή μεσαίων υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312210-0 | Συντήρηση μεσαίων υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312220-3 | Επισκευή μεσαίων υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312300-8 | Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων |

 

| | 84500 | 50312310-1 | Συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων |

 

| | 84500 | 50312320-4 | Επισκευή εξοπλισμού δικτύου δεδομένων |

 

| | 84500 | 50312400-9 | Συντήρηση και επισκευή μικροϋπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312410-2 | Συντήρηση μικροϋπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312420-5 | Επισκευή μικροϋπολογιστών |

 

| | 84500 | 50312600-1 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84500 | 50312610-4 | Συντήρηση εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84500 | 50312620-7 | Επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84500 | 50313000-2 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών αναπαραγωγής |

 

| | 84500 | 50313100-3 | Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων |

 

| | 84500 | 50313200-4 | Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων |

 

| | 84500 | 50314000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεομοιοτυπίας |

 

| | 84500 | 50315000-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων αυτόματων τηλεφωνητών |

 

| | 84500 | 50316000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έκδοσης εισιτηρίων |

 

| | 84500 | 50317000-0 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών ακύρωσης εισιτηρίων |

 

| | 84250, 84500 | 50320000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ |

 

| | 84500 | 50321000-1 | Υπηρεσίες επισκευής προσωπικών Η/Υ |

 

| | 84500 | 50322000-8 | Υπηρεσίες συντήρησης προσωπικών Η/Υ |

 

| | 84500 | 50323000-5 | Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50323100-6 | Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84500 | 50323200-7 | Επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84250, 84500 | 50324000-2 | Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ |

 

| | 84250 | 50324100-3 | Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων |

 

| | 84500 | 50324200-4 | Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης |

 

| | 84000 | 72000000-5 | Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη |

 

| | 84100, 84990 | 72100000-6 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής |

 

| | 84100 | 72110000-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα επιλογής υλικού πληροφορικής |

 

| | 84990 | 72120000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα αποκατάστασης βλαβών υλικού πληροφορικής |

 

| | 84100 | 72130000-5 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης σταθμών εργασίας Η/Υ |

 

| | 84100 | 72140000-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για δοκιμές αποδοχής υλικού πληροφορικής |

 

| | 84100 | 72150000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ελέγχου με υπολογιστές και σε θέματα υλικού πληροφορικής |

 

| | 84210 έως 84250, 84990 | 72200000-7 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών |

 

| | 84240 | 72210000-0 | Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού |

 

| | 84240 | 72211000-7 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη |

 

| | 84240 | 72212000-4 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών |

 

| | 84240 | 72212100-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους |

 

| | 84240 | 72212110-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για σημεία πώλησης (POS) |

 

| | 84240 | 72212120-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για έλεγχο πτήσης |

 

| | 84240 | 72212121-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας |

 

| | 84240 | 72212130-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για υποστήριξη εδάφους και δοκιμές αεροπλοΐας |

 

| | 84240 | 72212131-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για υποστήριξη εδάφους αεροπλοΐας |

 

| | 84240 | 72212132-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για δοκιμές αεροπλοΐας |

 

| | 84240 | 72212140-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για έλεγχο σιδηροδρομικής κυκλοφορίας |

 

| | 84240 | 72212150-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για βιομηχανικό έλεγχο |

 

| | 84240 | 72212160-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών |

 

| | 84240 | 72212170-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού συμμόρφωσης |

 

| | 84240 | 72212180-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης ιατρικού λογισμικού |

 

| | 84240 | 72212190-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού |

 

| | 84240 | 72212200-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) |

 

| | 84240 | 72212210-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης |

 

| | 84240 | 72212211-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών |

 

| | 84240 | 72212212-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για εξυπηρετητές jukebox οπτικών δίσκων |

 

| | 84240 | 72212213-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων |

 

| | 84240 | 72212214-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων |

 

| | 84240 | 72212215-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανάπτυξης δικτύων |

 

| | 84240 | 72212216-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων |

 

| | 84240 | 72212217-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών |

 

| | 84240 | 72212218-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης αδειών |

 

| | 84240 | 72212219-7 | Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης |

 

| | 84240 | 72212220-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαδικτύου και ενδοδικτύου (ιντρανέτ) |

 

| | 84240 | 72212221-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού φυλλομέτρησης στο Διαδίκτυο |

 

| | 84240 | 72212222-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εξυπηρετητή Ιστού |

 

| | 84240 | 72212223-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας |

 

| | 84240 | 72212224-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων |

 

| | 84240 | 72212300-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας |

 

| | 84240 | 72212310-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας κειμένων |

 

| | 84240 | 72212311-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης κειμένων |

 

| | 84240 | 72212312-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ηλεκτρονικών εκδόσεων |

 

| | 84240 | 72212313-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) |

 

| | 84240 | 72212314-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης |

 

| | 84240 | 72212315-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επιτραπέζιων εκδόσεων |

 

| | 84240 | 72212316-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού παρουσίασης |

 

| | 84240 | 72212317-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας κειμένου |

 

| | 84240 | 72212318-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σαρωτών |

 

| | 84240 | 72212320-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης |

 

| | 84240 | 72212321-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) |

 

| | 84240 | 72212322-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού γραφικών |

 

| | 84240 | 72212323-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού κατασκευής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAM) |

 

| | 84240 | 72212324-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας διαγραμμάτων |

 

| | 84240 | 72212325-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας εντύπων |

 

| | 84240 | 72212326-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού χαρτογράφησης |

 

| | 84240 | 72212327-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σχεδίασης και ζωγραφικής |

 

| | 84240 | 72212328-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας εικόνων |

 

| | 84240 | 72212330-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού προγραμματισμού και παραγωγικότητας |

 

| | 84240 | 72212331-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης έργου |

 

| | 84240 | 72212332-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού προγραμματισμού |

 

| | 84240 | 72212333-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης επαφών |

 

| | 84240 | 72212400-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επιχειρηματικών συναλλαγών και προσωπικών υποθέσεων |

 

| | 84240 | 72212410-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων και συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης |

 

| | 84240 | 72212411-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων |

 

| | 84240 | 72212412-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης |

 

| | 84240 | 72212420-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού |

 

| | 84240 | 72212421-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων |

 

| | 84240 | 72212422-3 | Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού |

 

| | 84240 | 72212430-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων |

 

| | 84240 | 72212440-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και λογιστικής |

 

| | 84240 | 72212441-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού χρηματοπιστωτικής ανάλυση |

 

| | 84240 | 72212442-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού χρηματοπιστωτικών συστημάτων |

 

| | 84240 | 72212443-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λογιστικής |

 

| | 84240 | 72212445-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εξυπηρέτησης πελατών |

 

| | 84240 | 72212450-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού παρακολούθησης χρόνου εργασίας ή ανθρώπινων πόρων |

 

| | 84240 | 72212451-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για σχεδιασμό επιχειρηματικών πόρων |

 

| | 84240 | 72212460-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων |

 

| | 84240 | 72212461-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αναλυτικού ή επιστημονικού |

 

| | 84240 | 72212462-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού μαθηματικού ή προβλέψεων |

 

| | 84240 | 72212463-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού στατιστικής |

 

| | 84240 | 72212470-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημοπρασιών |

 

| | 84240 | 72212480-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών |

 

| | 84240 | 72212481-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πωλήσεων ή μάρκετινγκ |

 

| | 84240 | 72212482-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επιχειρηματικών πληροφοριών |

 

| | 84240 | 72212490-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού προμηθειών |

 

| | 84240 | 72212500-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων |

 

| | 84240 | 72212510-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επικοινωνίας |

 

| | 84240 | 72212511-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επιτραπέζιων επικοινωνιών |

 

| | 84240 | 72212512-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αλληλεπιδραστικής φωνητικής απόκρισης |

 

| | 84240 | 72212513-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαποδιαμορφωτή (μόντεμ) |

 

| | 84240 | 72212514-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τηλεπρόσβασης |

 

| | 84240 | 72212515-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εικονοδιάσκεψης |

 

| | 84240 | 72212516-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανταλλαγής δεδομένων |

 

| | 84240 | 72212517-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84240 | 72212518-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εξομοίωσης |

 

| | 84240 | 72212519-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης μνήμης |

 

| | 84240 | 72212520-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων |

 

| | 84240 | 72212521-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου |

 

| | 84240 | 72212522-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εικονικού πληκτρολογίου |

 

| | 84240 | 72212600-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων |

 

| | 84240 | 72212610-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων |

 

| | 84240 | 72212620-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας |

 

| | 84240 | 72212630-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων μίνι-υπολογιστή |

 

| | 84240 | 72212640-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων μικροϋπολογιστή |

 

| | 84240 | 72212650-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) |

 

| | 84240 | 72212660-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ομαδοποίησης |

 

| | 84240 | 72212670-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου |

 

| | 84240 | 72212700-6 | Βοηθητικά προγράμματα για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού |

 

| | 84240 | 72212710-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης |

 

| | 84240 | 72212720-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού κωδικοποίηση με γραμμικό κώδικα |

 

| | 84240 | 72212730-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφαλείας |

 

| | 84240 | 72212731-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας φακέλων αρχείων |

 

| | 84240 | 72212732-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων |

 

| | 84240 | 72212740-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού μετάφρασης ξένων γλωσσών |

 

| | 84240 | 72212750-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού φόρτωσης μέσων αποθήκευσης |

 

| | 84240 | 72212760-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού προστασίας από ιούς |

 

| | 84240 | 72212761-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αντιικής προστασίας |

 

| | 84240 | 72212770-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης, συμπίεσης και εκτύπωσης |

 

| | 84240 | 72212771-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού γενικής χρήσης |

 

| | 84240 | 72212772-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων εκτύπωσης |

 

| | 84240 | 72212780-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, αποθήκευσης και περιεχομένου |

 

| | 84240 | 72212781-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων |

 

| | 84240 | 72212782-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης αποθήκευσης |

 

| | 84240 | 72212783-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου |

 

| | 84240 | 72212790-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ελέγχου έκδοσης |

 

| | 84240 | 72212900-8 | Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84240 | 72212910-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια και προγράμματα προφύλαξης οθόνης |

 

| | 84240 | 72212911-8 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84240 | 72212920-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αυτοματισμών γραφείου |

 

| | 84240 | 72212930-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εξάσκησης και ψυχαγωγίας |

 

| | 84240 | 72212931-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εξάσκησης |

 

| | 84240 | 72212932-1 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ψυχαγωγίας |

 

| | 84240 | 72212940-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σχεδίασης προτύπων και ημεροδεικτών |

 

| | 84240 | 72212941-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σχεδίασης προτύπων |

 

| | 84240 | 72212942-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ημεροδεικτών |

 

| | 84240 | 72212960-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού προγραμμάτων οδήγησης και συστημάτων |

 

| | 84240 | 72212970-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ψηφιακής εκτύπωσης |

 

| | 84240 | 72212971-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας ευρετηρίων διευθύνσεων |

 

| | 84240 | 72212972-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας ετικετών |

 

| | 84240 | 72212980-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης γλωσσών και εργαλείων προγραμματισμού |

 

| | 84240 | 72212981-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού μεταγλώττισης |

 

| | 84240 | 72212982-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης παραμέτρων |

 

| | 84240 | 72212983-3 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανάπτυξης |

 

| | 84240 | 72212984-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δοκιμής προγραμμάτων |

 

| | 84240 | 72212985-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εξουδετέρωσης σφαλμάτων |

 

| | 84240 | 72212990-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λογιστικών φύλλων και βελτίωσης |

 

| | 84240 | 72212991-2 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λογιστικών φύλλων |

 

| | 84210 έως 84250 | 72220000-3 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα |

 

| | 84220 | 72221000-0 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης |

 

| | 84210, 84220 | 72222000-7 | Υπηρεσίες στρατηγικής αναθεώρησης και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84220 | 72222100-8 | Υπηρεσίες στρατηγικής αναθεώρησης συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84210 | 72222200-9 | Υπηρεσίες προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84220 | 72222300-0 | Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84220 | 72223000-4 | Υπηρεσίες αναθεώρησης απαιτήσεων τεχνολογίας της πληροφορίας |

 

| | 84220 έως 84240 | 72224000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων |

 

| | 84240 | 72224100-2 | Υπηρεσίες προγραμματισμού υλοποίησης συστημάτων |

 

| | 84230 | 72224200-3 | Υπηρεσίες προγραμματισμού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων |

 

| | 84230 | 72225000-8 | Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων |

 

| | 84240 | 72226000-5 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων |

 

| | 84220 | 72227000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ολοκλήρωσης λογισμικού |

 

| | 84220 | 72228000-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ολοκλήρωσης υλικού πληροφορικής |

 

| | 84230 | 72230000-6 | Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών |

 

| | 84230 | 72231000-3 | Ανάπτυξη λογισμικού για στρατιωτικές εφαρμογές |

 

| | 84230 | 72232000-0 | Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού |

 

| | 84210, 84220, 84240 | 72240000-9 | Υπηρεσίες ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων |

 

| | 84220 | 72241000-6 | Υπηρεσίες καθορισμού στόχου κρίσιμου σχεδιασμού |

 

| | 84240 | 72242000-3 | Υπηρεσίες τυποποίησης σχεδιασμού |

 

| | 84240 | 72243000-0 | Υπηρεσίες προγραμματισμού |

 

| | 84240 | 72244000-7 | Υπηρεσίες κατασκευής πρωτοτύπων |

 

| | 84220, 84240 | 72245000-4 | Υπηρεσίες ανάλυσης συστημάτων και προγραμματισμού βάσει συμβολαίου |

 

| | 84210 | 72246000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής |

 

| | 84240, 84250 | 72250000-2 | Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης |

 

| | 84250 | 72251000-9 | Υπηρεσίες αποκατάστασης του λογισμικού σε περίπτωση καταστροφής |

 

| | 84250 | 72252000-6 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης |

 

| | 84250 | 72253000-3 | Γραμμή άμεσης βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης |

 

| | 84250 | 72253100-4 | Υπηρεσίες γραμμής άμεσης βοήθειας |

 

| | 84250 | 72253200-5 | Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής |

 

| | 84240, 84250 | 72254000-0 | Δοκιμές λογισμικού |

 

| | 84240 | 72254100-1 | Υπηρεσίες δοκιμής συστημάτων πληροφορικής |

 

| | 84210 έως 84250, 84990 | 72260000-5 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά |

 

| | 84250 | 72261000-2 | Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού |

 

| | 84240 | 72262000-9 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού |

 

| | 84240 | 72263000-6 | Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού |

 

| | 84990 | 72264000-3 | Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού |

 

| | 84240 | 72265000-0 | Υπηρεσίες σύνθεσης λογισμικού |

 

| | 84210 | 72266000-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού |

 

| | 84250 | 72267000-4 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού |

 

| | 84250 | 72267100-0 | Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84250 | 72267200-1 | Επισκευή λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών |

 

| | 84990 | 72268000-1 | Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού |

 

| | 84250, 84310 έως 84400, 84990 | 72300000-8 | Υπηρεσίες δεδομένων |

 

| | 84250, 84310 έως 84390, 84990 | 72310000-1 | Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων |

 

| | 84320, 84330 | 72311000-8 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πινακοποίησης δεδομένων |

 

| | 84320 | 72311100-9 | Υπηρεσίες μετατροπής δεδομένων |

 

| | 84320 | 72311200-0 | Υπηρεσίες επεξεργασίας παρτίδων |

 

| | 84330 | 72311300-1 | Υπηρεσίες καταμερισμού χρόνου λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84310 | 72312000-5 | Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων |

 

| | 84310 | 72312100-6 | Υπηρεσίες προετοιμασίας δεδομένων |

 

| | 84310 | 72312200-7 | Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων |

 

| | 84310 | 72313000-2 | Υπηρεσίες σύλληψης δεδομένων |

 

| | 84310 | 72314000-9 | Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων |

 

| | 84250, 84390 | 72315000-6 | Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης |

 

| | 84250, 84390 | 72315100-7 | Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων |

 

| | 84390 | 72315200-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου δεδομένων |

 

| | 84320 | 72316000-3 | Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων |

 

| | 84390 | 72317000-0 | Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων |

 

| | 84310, 84320 | 72319000-4 | Υπηρεσίες προμήθειας δεδομένων |

 

| | 84400 | 72320000-4 | Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων |

 

| | 84400 | 72321000-1 | Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας |

 

| | 84400 | 72322000-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων |

 

| | 84400 | 72330000-2 | Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων |

 

| | 84240 | 72420000-0 | Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδικτύου |

 

| | 84240 | 72421000-7 | Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών πελατών Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ) |

 

| | 84240 | 72422000-4 | Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών εξυπηρετητή Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ) |

 

| | 84240 | 72500000-0 | Υπηρεσίες πληροφορικής |

 

| | 84100 έως 84990 | 72510000-3 | Υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές |

 

| | 84210 έως 84250 | 72511000-0 | Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου |

 

| | 84990 | 72512000-7 | Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων |

 

| | 84100 έως 84990 | 72513000-4 | Υπηρεσίες αυτοματισμού γραφείου |

 

| | 84990 | 72514000-1 | Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή |

 

| | 84990 | 72514100-2 | Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84990 | 72514200-3 | Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής |

 

| | 84990 | 72514300-4 | Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων για τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής |

 

| | 84250, 845 | 72540000-2 | Υπηρεσίες αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84250, 845 | 72541000-9 | Υπηρεσίες επέκτασης δυνατοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84250, 845 | 72541100-0 | Υπηρεσίες επέκτασης μνήμης |

 

| | 84100 έως 84990 | 72590000-7 | Επαγγελματικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές |

 

| | 84990 | 72591000-4 | Συμφωνίες ανάπτυξης επιπέδου εξυπηρέτησης |

 

| | 84100 έως 84990 | 72600000-6 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ |

 

| | 84100 έως 84990 | 72610000-9 | Υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84100 έως 84990 | 72611000-6 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84250, 845 | 72800000-8 | Υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές |

 

| | 84220, 84990 | 72810000-1 | Υπηρεσίες ελέγχου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές |

 

| | 84100, 84240 | 72820000-4 | Υπηρεσίες δοκιμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές |

 

| | 84100, 84240 | 72900000-9 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσίες μετατροπής καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84250 | 72910000-2 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές |

 

| | 84250 | 72920000-5 | Υπηρεσίες μετατροπής καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών |

 

| | 84990 | 79342410-4 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοπρασίας |

 

8 | Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [5] | | | |

 

| 85 | | | |

 

| | 85101 έως 85109, 85201 έως 85209, 85300 | 73000000-2 [5] | Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών |

 

| | 85101 έως 85109, 85201 έως 85209, 85300 | 73100000-3 | Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης |

 

| | 85101 έως 85109, 85201 έως 85209, 85300 | 73110000-6 | Υπηρεσίες έρευνας |

 

| | 85101 έως 85109, 85300 | 73111000-3 | Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών |

 

| | 85102 | 73112000-0 | Υπηρεσίες θαλάσσιων ερευνών |

 

| | 85101 έως 85109, 85201 έως 85209, 85300 | 73120000-9 | Υπηρεσίες πειραματικής ανάπτυξης |

 

| | 85101 έως 85300 | 73300000-5 | Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων |

 

| | 85102, 85103 | 73400000-6 | Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας |

 

| | 85102, 85103, 85300 | 73410000-9 | Στρατιωτική έρευνα και τεχνολογία |

 

| | 85103, 85300 | 73420000-2 | Προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας και τεχνολογική επίδειξη |

 

| | 85102, 85103 | 73421000-9 | Ανάπτυξη εξοπλισμού ασφαλείας |

 

| | 85102, 85103 | 73422000-6 | Ανάπτυξη πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών |

 

| | 85103 | 73423000-3 | Ανάπτυξη στρατιωτικών οχημάτων |

 

| | 85103 | 73424000-0 | Ανάπτυξη πολεμικών πλοίων |

 

| | 85102, 85103 | 73425000-7 | Ανάπτυξη στρατιωτικών αεροσκαφών, πυραύλων και διαστημικών αεροσκαφών |

 

| | 85103, 85300 | 73426000-4 | Ανάπτυξη στρατιωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων |

 

| | 85300 | 73430000-5 | Δοκιμές και αξιολόγηση |

 

| | 85103 | 73431000-2 | Δοκιμές και αξιολόγηση εξοπλισμού ασφαλείας |

 

| | 85102, 85103 | 73432000-9 | Δοκιμές και αξιολόγηση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών |

 

| | 85103 | 73433000-6 | Δοκιμές και αξιολόγηση στρατιωτικών οχημάτων |

 

| | 85103 | 73434000-3 | Δοκιμές και αξιολόγηση πολεμικών πλοίων |

 

| | 85102, 85103 | 73435000-0 | Δοκιμές και αξιολόγηση στρατιωτικών αεροσκαφών, πυραύλων και διαστημικών αεροσκαφών |

 

| | 85103 | 73436000-7 | Δοκιμές και αξιολόγηση στρατιωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων |

 

9 | Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων | | | |

 

| 862 | | | |

 

| | 86000 | 79000000-4 | Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας |

 

| | 86200, 86300 | 79200000-6 | Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86211 έως 86220 | 79210000-9 | Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου |

 

| | 86212, 86213, 86219 | 79211000-6 | Λογιστικές υπηρεσίες |

 

| | 86219, 86220 | 79211100-7 | Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων |

 

| | 86219 | 79211110-0 | Υπηρεσίες διαχείρισης μισθολογικών καταστάσεων |

 

| | 86220 | 79211120-3 | Υπηρεσίες καταγραφής αγοραπωλησιών |

 

| | 86213 | 79211200-8 | Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών |

 

| | 86211, 86212 | 79212000-3 | Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου |

 

| | 86211 | 79212100-4 | Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου |

 

| | 86211 | 79212110-7 | Υπηρεσίες αξιολόγησης εταιρικής διακυβέρνησης |

 

| | 86211 | 79212200-5 | Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου |

 

| | 86211 | 79212300-6 | Υπηρεσίες νόμιμου διαχειριστικού ελέγχου |

 

| | 86211 | 79212400-7 | Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου απάτης |

 

| | 86212 | 79212500-8 | Υπηρεσίες λογιστικής αναθεώρησης |

 

| | 86300 | 79220000-2 | Φορολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86300 | 79221000-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα φορολογίας |

 

| | 86300 | 79222000-6 | Υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων |

 

| | 86300 | 79223000-3 | Υπηρεσίες εκτελωνισμού |

 

10 | Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων | | | |

 

| 864 | | | |

 

| | 86000 | 79000000-4 | Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας |

 

| | 86401, 86402 | 79300000-7 | Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές |

 

| | 86401 | 79310000-0 | Υπηρεσίες έρευνας αγοράς |

 

| | 86401, 86402 | 79311000-7 | Υπηρεσίες ερευνών |

 

| | 86401, 86402 | 79311100-8 | Υπηρεσίες σχεδιασμού έρευνας |

 

| | 86401, 86402 | 79311200-9 | Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών |

 

| | 86401, 86402 | 79311210-2 | Υπηρεσίες επιτήρησης τηλεφωνικού δικτύου |

 

| | 86401, 86402 | 79311300-0 | Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών |

 

| | 86401 | 79311400-1 | Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών |

 

| | 86401 | 79311410-4 | Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων |

 

| | 86401 | 79312000-4 | Υπηρεσίες ελέγχου αγοράς |

 

| | 86401 | 79313000-1 | Υπηρεσίες εκτίμησης απόδοσης |

 

| | 86401 | 79314000-8 | Μελέτη σκοπιμότητας |

 

| | 86401 | 79315000-5 | Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών |

 

| | 86402 | 79320000-3 | Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων |

 

| | 86401, 86402 | 79330000-6 | Υπηρεσίες στατιστικής |

 

| | 86401 | 79342310-9 | Υπηρεσίες έρευνας στους πελάτες |

 

| | 86401 | 79342311-6 | Έρευνα βαθμού ικανοποίησης του πελάτη |

 

| | 86401 | 79342400-7 | Υπηρεσίες δημοπρασίας |

 

11 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων [5] [6] και συναφείς υπηρεσίες | | | |

 

| 865, 866, 91270 | | | |

 

| | 86509 | 73200000-4 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης |

 

| | 86509 | 73210000-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας |

 

| | 86509 | 73220000-0 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης |

 

| | 86000 | 79000000-4 | Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας |

 

| | 86503 | 79342000-3 | Υπηρεσίες μάρκετινγκ |

 

| | 86503 | 79342100-4 | Υπηρεσίες άμεσου μάρκετινγκ |

 

| | 86503 | 79342300-6 | Υπηρεσίες πελατείας |

 

| | 86503 | 79342320-2 | Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών |

 

| | 86503 | 79342321-9 | Πρόγραμμα αφοσίωσης των πελατών |

 

| | 86501 έως 86739 | 79400000-8 | Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης |

 

| | 86501 έως 86509 | 79410000-1 | Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης |

 

| | 86501, 86509 | 79411000-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης |

 

| | 86501, 86509 | 79411100-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων |

 

| | 86502 | 79412000-5 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης |

 

| | 86503 | 79413000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ |

 

| | 86504 | 79414000-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού |

 

| | 86505, 86509 | 79415000-6 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής |

 

| | 86505, 86509 | 79415200-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού |

 

| | 86506 | 79416000-3 | Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων |

 

| | 86506 | 79416100-4 | Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις |

 

| | 86506 | 79416200-5 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων |

 

| | 86509 | 79417000-0 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας |

 

| | 86509 | 79418000-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών |

 

| | 86509 | 79419000-4 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων |

 

| | 86601, 86602 | 79420000-4 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση |

 

| | 86601 | 79421000-1 | Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής |

 

| | 86601 | 79421100-2 | Υπηρεσίες επίβλεψης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής |

 

| | 86601 | 79421200-3 | Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής |

 

| | 86120, 91270 | 79422000-8 [6] | Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού |

 

| | 86609 | 79430000-7 | Υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων |

 

| | 86609 | 79910000-6 | Υπηρεσίες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών |

 

| | 86505 | 79991000-7 | Υπηρεσίες ελέγχου αποθεμάτων |

 

| | 86609 | 98362000-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης λιμένα |

 

12 | Υπηρεσίες αρχιτέκτονα υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων | | | |

 

| 867 | | | |

 

| | 86700 | 71000000-8 | Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης |

 

| | 86711 έως 86754 | 71200000-0 | Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 86711 έως 86719 | 71210000-3 | Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών |

 

| | 86711, 86712, 86714, 86719 | 71220000-6 | Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού |

 

| | 86711, 86712, 86714, 86719 | 71221000-3 | Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια |

 

| | 86711, 86712, 86714, 86719 | 71222000-0 | Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους |

 

| | 86740 | 71222100-1 | Υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών |

 

| | 86740 | 71222200-2 | Υπηρεσίες χαρτογράφησης αγροτικών περιοχών |

 

| | 86711, 86712, 86714, 86719 | 71223000-7 | Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για επεκτάσεις κτιρίων |

 

| | 86711 | 71230000-9 | Υπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης |

 

| | 86711 έως 86741 | 71240000-2 | Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου |

 

| | 86711 | 71241000-9 | Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων |

 

| | 86712 | 71242000-6 | Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών |

 

| | 86712 | 71243000-3 | Προσχέδια (συστήματα και ολοκλήρωση) |

 

| | 86711 έως 86713 | 71244000-0 | Υπολογισμός δαπανών, παρακολούθηση δαπανών |

 

| | 86712, 86714, 86719 | 71245000-7 | Σχέδια έγκρισης, σχέδια εργασίας και προδιαγραφές |

 

| | 86712 | 71246000-4 | Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 86713, 86719 | 71247000-1 | Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών |

 

| | 86713, 86714, 86719 | 71248000-8 | Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση |

 

| | 86711 έως 86739, 86753, 86754 | 71250000-5 | Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και υπεύθυνου έργου |

 

| | 86711 έως 86719 | 71251000-2 | Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επίβλεψης κτιρίων |

 

| | 86721 έως 86739 | 71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού |

 

| | 86711 έως 86739 | 71310000-4 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών |

 

| | 86721, 86724, 86731, 86732 | 71311000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού |

 

| | 86721, 86724, 86731, 86732 | 71311100-2 | Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού |

 

| | 86721, 86724, 86731 | 71311200-3 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για μεταφορικά συστήματα |

 

| | 86721 | 71311210-6 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα αυτοκινητοδρόμων |

 

| | 86721, 86724, 86731 | 71311220-9 | Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων |

 

| | 86721, 86724, 86731 | 71311230-2 | Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή σιδηροδρόμων |

 

| | 86721, 86724, 86731 | 71311240-5 | Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αερολιμένων |

 

| | 86721 | 71311300-4 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για υποδομή |

 

| | 86721 έως 86729, 86733, 86739 | 71312000-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε κατασκευαστικά θέματα μεγάλων τεχνικών έργων |

 

| | 86721, 86729 | 71313000-5 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής |

 

| | 86721, 86729 | 71313100-6 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της ηχορύπανσης |

 

| | 86721, 86729 | 71313200-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της ηχομόνωσης και ακουστικής αιθουσών |

 

| | 86721, 86729 | 71313400-9 | Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 86721, 86729 | 71313410-2 | Εκτίμηση επικινδυνότητας ή κινδύνου για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 86721, 86729 | 71313420-5 | Περιβαλλοντικά πρότυπα για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 86721, 86729 | 71313430-8 | Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 86721, 86729 | 71313440-1 | Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 86721, 86729 | 71313450-4 | Περιβαλλοντική παρακολούθηση για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 86721, 86723 έως 86726 | 71314000-2 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 86721, 86723 έως 86726 | 71314100-3 | Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86721, 86725 | 71314200-4 | Υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας |

 

| | 86721, 86725 | 71314300-5 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση |

 

| | 86721, 86725 | 71314310-8 | Υπηρεσίες θερμικής φυσικής των κτιρίων |

 

| | 86711 έως 86723, 86727, 86733, 86739 | 71315000-9 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων |

 

| | 86711 έως 86723, 86727, 86733, 86739 | 71315100-0 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τα οικοδομικά στοιχεία των κτιρίων |

 

| | 86711 έως 86723, 86727, 86733, 86739 | 71315200-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα που αφορούν κατασκευές |

 

| | 86711 έως 86723, 86727, 86733, 86739 | 71315210-4 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις οικοδομικές εγκαταστάσεις |

 

| | 86722, 86727 | 71315300-2 | Υπηρεσίες επίβλεψης κτιρίων |

 

| | 86711, 86721 | 71315400-3 | Υπηρεσίες επιθεώρησης κτιρίων |

 

| | 86711, 86721 | 71315410-6 | Επιθεώρηση συστημάτων αερισμού |

 

| | 86721 | 71316000-6 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα τηλεπικοινωνιών |

 

| | 86712, 86721 έως 86739 | 71317000-3 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετιζόμενες με τον έλεγχο και την προστασία από κινδύνους |

 

| | 86721 | 71317100-4 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την προστασία και τον έλεγχο πυρκαγιάς και εκρήξεων |

 

| | 86712, 86721 έως 86739 | 71317200-5 | Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας |

 

| | 86721 | 71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας |

 

| | 86721 | 71318000-0 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γνωμοδότησης σε θέματα μηχανικού |

 

| | 86721 | 71318100-1 | Υπηρεσίες μηχανικής τεχνητού και φυσικού φωτισμού κτιρίων |

 

| | 86721 | 71319000-7 | Υπηρεσίες πραγματογνωμόνων |

 

| | 86721 έως 86739 | 71320000-7 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών |

 

| | 86721, 86723, 86729 | 71321000-4 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων |

 

| | 86721, 86729 | 71321100-5 | Υπηρεσίες οικονομικής εκτίμησης κατασκευών |

 

| | 86723 | 71321200-6 | Υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων θέρμανσης |

 

| | 86721 | 71321300-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής |

 

| | 86721 | 71321400-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα αερισμού |

 

| | 86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 71322000-1 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού |

 

| | 86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 71322100-2 | Υπηρεσίες ποσοτικής αξιολόγησης για έργα πολιτικού μηχανικού |

 

| | 86726 | 71322200-3 | Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών |

 

| | 86724 | 71322300-4 | Υπηρεσίες σχεδιασμού γεφυρών |

 

| | 86724 | 71322400-5 | Υπηρεσίες σχεδιασμού φραγμάτων |

 

| | 86726 | 71322500-6 | Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών |

 

| | 86723 έως 86726 | 71323000-8 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για βιομηχανικές διαδικασίες και βιομηχανική παραγωγή |

 

| | 86723 έως 86726 | 71323100-9 | Υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας |

 

| | 86725 | 71323200-0 | Υπηρεσίες σχεδιασμού τεχνικών εγκαταστάσεων |

 

| | 86722 έως 86739 | 71324000-5 | Υπηρεσίες ποσοτικού ελέγχου |

 

| | 86722 | 71325000-2 | Υπηρεσίες σχεδιασμού θεμελιώσεων |

 

| | 86722, 86723, 86725 έως 86729, 86733, 86739 | 71326000-9 | Βοηθητικές υπηρεσίες κτιρίων |

 

| | 86726 | 71327000-6 | Υπηρεσίες σχεδιασμού φερουσών δομών |

 

| | 86726 | 71328000-3 | Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών |

 

| | 86721 έως 86739 | 71330000-0 | Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού |

 

| | 86725 | 71331000-7 | Τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα ιλύος γεωτρήσεων |

 

| | 86729 | 71332000-4 | Μηχανολογικές υπηρεσίες γεωτεχνικού σχεδιασμού |

 

| | 86722 έως 86739 | 71333000-1 | Μηχανολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86722 έως 86739 | 71334000-8 | Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86721 | 71335000-5 | Τεχνικές μελέτες |

 

| | 86729, 86739 | 71336000-2 | Μηχανολογικές υπηρεσίες υποστήριξης |

 

| | 86729 | 71337000-9 | Τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα διάβρωσης |

 

| | 86731 έως 86739 | 71340000-3 | Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού |

 

| | 86721 έως 86739, 86751 έως 86754 | 71350000-6 | Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα |

 

| | 86751 | 71351000-3 | Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών |

 

| | 86751 | 71351100-4 | Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων |

 

| | 86751 | 71351200-5 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωλογίας και γεωφυσικής |

 

| | 86751 | 71351210-8 | Υπηρεσίες παροχής γεωφυσικών συμβουλών |

 

| | 86751 | 71351220-1 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωλογίας |

 

| | 86751 | 71351300-6 | Υπηρεσίες μικροπαλαιοντολογικής ανάλυσης |

 

| | 86751 | 71351400-7 | Υπηρεσίες πετροφυσικών ερευνών |

 

| | 86751 | 71351500-8 | Υπηρεσίες εδαφολογικών ερευνών |

 

| | 86751 | 71351600-9 | Υπηρεσίες πρόβλεψης καιρού |

 

| | 86751 | 71351610-2 | Μετεωρολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86751 | 71351611-9 | Υπηρεσίες σε θέματα κλιματολογίας |

 

| | 86751 | 71351612-6 | Υπηρεσίες υδρομετεωρολογίας |

 

| | 86751 | 71351700-0 | Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών |

 

| | 86751 | 71351710-3 | Υπηρεσίες γεωφυσικών ερευνών |

 

| | 86751, 86721, 86711 | 71351720-6 | Γεωφυσικές μελέτες αρχαιολογικών χώρων |

 

| | 86751 | 71351730-9 | Γεωλογικές υπηρεσίες ανίχνευσης πιθανών κοιτασμάτων |

 

| | 86751 | 71351800-1 | Τοπογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ανίχνευσης υπόγειων υδάτων |

 

| | 86751 | 71351810-4 | Τοπογραφικές υπηρεσίες |

 

| | 86751, 86721, 86711 | 71351811-1 | Τοπογραφικές μελέτες αρχαιολογικών χώρων |

 

| | 86751 | 71351820-7 | Υπηρεσίες ανίχνευσης υπόγειων υδάτων |

 

| | 86751 | 71351900-2 | Υπηρεσίες γεωλογίας, ωκεανογραφίας και υδρολογίας |

 

| | 86751 | 71351910-5 | Υπηρεσίες γεωλογίας |

 

| | 86751 | 71351911-2 | Υπηρεσίες φωτογεωλογίας |

 

| | 86751 | 71351912-9 | Υπηρεσίες στρωματογραφικής γεωλογίας |

 

| | 86751 | 71351913-6 | Υπηρεσίες γεωλογικής διασκόπησης |

 

| | 86751 | 71351914-3 | Αρχαιολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86751 | 71351920-2 | Υπηρεσίες ωκεανογραφίας και υδρολογίας |

 

| | 86751 | 71351921-2 | Υπηρεσίες ωκεανογραφίας ποταμοκόλπων |

 

| | 86751 | 71351922-2 | Υπηρεσίες φυσικής ωκεανογραφίας |

 

| | 86751 | 71351923-2 | Υπηρεσίες βαθυμετρικής αποτύπωσης |

 

| | 86751 | 71351924-2 | Υπηρεσίες υποβρύχιας διασκόπησης |

 

| | 86752 | 71352000-0 | Υπηρεσίες αποτύπωσης υπεδάφους |

 

| | 86752 | 71352100-1 | Σεισμολογικές υπηρεσίες |

 

| | 86752 | 71352110-4 | Υπηρεσίες σεισμογραφικής αποτύπωσης |

 

| | 86752 | 71352120-7 | Υπηρεσίες απόκτησης σεισμολογικών δεδομένων |

 

| | 86752 | 71352130-0 | Υπηρεσίες συλλογής σεισμολογικών δεδομένων |

 

| | 86752 | 71352140-3 | Υπηρεσίες επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων |

 

| | 86752 | 71352300-3 | Υπηρεσίες μαγνητομετρικής αξιολόγησης |

 

| | 86753 | 71353000-7 | Υπηρεσίες χωρομέτρησης |

 

| | 86753 | 71353100-8 | Υπηρεσίες υδρογραφικής αποτύπωσης |

 

| | 86753 | 71353200-9 | Υπηρεσίες διαστασιολογικής αποτύπωσης |

 

| | 86754 | 71354000-4 | Υπηρεσίες χαρτογράφησης |

 

| | 86754 | 71354100-5 | Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης |

 

| | 86754 | 71354200-6 | Υπηρεσίες εναέριας χαρτογράφησης |

 

| | 86754 | 71354300-7 | Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας |

 

| | 86754 | 71354400-8 | Υδρογραφικές υπηρεσίες |

 

| | 86754 | 71354500-9 | Υπηρεσίες θαλάσσιων μελετών |

 

| | 86754 | 71355000-1 | Υπηρεσίες χωροστάθμισης |

 

| | 86754 | 71355100-2 | Φωτογραμμομετρικές υπηρεσίες |

 

| | 86754 | 71355200-3 | Υπηρεσίες αποτύπωσης επιτελικού χάρτη |

 

| | 86721 έως 86739 | 71356000-8 | Τεχνικές υπηρεσίες |

 

| | 86721 έως 86739 | 71356100-9 | Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου |

 

| | 86721 έως 86739 | 71356200-0 | Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας |

 

| | 86721 έως 86739 | 71356300-1 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης |

 

| | 86721 έως 86739 | 71356400-2 | Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού |

 

| | 86741, 86742 | 71400000-2 | Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου |

 

| | 86741 | 71410000-5 | Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού |

 

| | 86742 | 71420000-8 | Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου |

 

| | 86742 | 71421000-5 | Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου |

 

| | 86711 έως 86742 | 71500000-3 | Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 86711, 86721 | 71510000-6 | Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών χώρων |

 

| | 86713 έως 86719, 86727 | 71520000-9 | Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών |

 

| | 86713 έως 86719, 86727 | 71521000-6 | Υπηρεσίες επίβλεψης χώρου κατασκευών |

 

| | 86711, 86721 | 71530000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών |

 

| | 86711 έως 86742 | 71540000-5 | Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευών |

 

| | 86711 έως 86742 | 71541000-2 | Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων |

 

| | 86729 | 71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού |

 

| | 86761 έως 86769 | 71600000-4 | Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών, ανάλυσης και παροχής συμβουλών |

 

| | 86761 | 71610000-7 | Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων σύνθεσης και καθαρότητας |

 

| | 86761 έως 86769 | 71620000-0 | Υπηρεσίες αναλύσεων |

 

| | 86761 έως 86769 | 71621000-7 | Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών |

 

| | 86761 έως 86769 | 71630000-3 | Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών |

 

| | 86764 | 71631000-0 | Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης |

 

| | 86764 | 71631100-1 | Υπηρεσίες επιθεώρησης μηχανημάτων |

 

| | 86764 | 71631200-2 | Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων |

 

| | 86764 | 71631300-3 | Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης κτιρίων |

 

| | 86764 | 71631400-4 | Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης τεχνικών έργων |

 

| | 86764 | 71631420-0 | Υπηρεσίες εποπτείας ναυτασφάλισης |

 

| | 86764 | 71631430-3 | Υπηρεσίες ελέγχου διαρροής |

 

| | 86764 | 71631440-6 | Υπηρεσίες ελέγχου ροής |

 

| | 86764 | 71631450-9 | Υπηρεσίες επιθεώρησης γεφυρών |

 

| | 86764 | 71631460-2 | Υπηρεσίες επιθεώρησης φραγμάτων |

 

| | 86764 | 71631470-5 | Υπηρεσίες επιθεώρησης τροχιοδρόμων |

 

| | 86764 | 71631480-8 | Υπηρεσίες επιθεώρησης οδών |

 

| | 86764 | 71631490-1 | Υπηρεσίες επιθεώρησης αεροδιαδρόμων |

 

| | 86761 έως 86763, 86769 | 71632000-7 | Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών |

 

| | 86763 | 71632100-8 | Υπηρεσίες δοκιμών βαλβίδων |

 

| | 86761 έως 86763, 86769 | 71632200-9 | Υπηρεσίες μη καταστρεπτικών δοκιμών |

 

| | 86761 έως 86763, 86769 | 71700000-5 | Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου |

 

| | 86761 έως 86763, 86769 | 71730000-4 | Υπηρεσίες βιομηχανικής επιθεώρησης |

 

| | 86761 έως 86763, 86769 | 71731000-1 | Υπηρεσίες βιομηχανικού ελέγχου ποιότητας |

 

| | 86761 έως 86769 | 71800000-6 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων |

 

| | 86761 έως 86769 | 71900000-7 | Εργαστηριακές υπηρεσίες |

 

| | 86713 | 79994000-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων |

 

13 | Διαφημιστικές υπηρεσίες | | | |

 

| 871 | | | |

 

| | 86401, 86503, 86506, 87110 έως 87190 | 79340000-9 | Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ |

 

| | 87110 έως 87190 | 79341000-6 | Υπηρεσίες διαφήμισης |

 

| | 87120 | 79341100-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης |

 

| | 87120 | 79341200-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων |

 

| | 87120 | 79341400-0 | Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας |

 

| | 87120 | 79341500-1 | Υπηρεσίες εναέριας διαφήμισης |

 

| | 87190 | 79342200-5 | Υπηρεσίες προώθησης |

 

14 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων | | | |

 

| 874, 82201 έως 82206 | | | |

 

| | 82201 έως 82206 | 70300000-4 | Διάφορες υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης |

 

| | 82201 έως 82203, 82205 | 70310000-7 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων |

 

| | 82201, 82203 | 70311000-4 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίου προοριζόμενου για κατοικίες |

 

| | 82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000-0 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης έγγειας ιδιοκτησίας |

 

| | 82201, 82202 | 70321000-7 | Υπηρεσίες ενοικίασης έγγειας ιδιοκτησίας |

 

| | 82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000-4 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης ελεύθερων οικοπέδων |

 

| | 82201, 82202 | 70330000-3 | Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης |

 

| | 82201 | 70331000-0 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία |

 

| | 82201 | 70331100-1 | Υπηρεσίες διαχείρισης ιδρυμάτων |

 

| | 82202 | 70332000-7 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα που δεν προορίζονται για κατοικία |

 

| | 82202 | 70332100-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης έγγειας ιδιοκτησίας |

 

| | 82202 | 70332200-9 | Υπηρεσίες διαχείρισης εμπορικών ιδιοκτησιών |

 

| | 82202 | 70332300-0 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανική ιδιοκτησία |

 

| | 82201 | 70333000-4 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις κατοικίες |

 

| | 82203 | 70340000-6 | Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης |

 

| | 94030 | 90911000-6 | Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων |

 

| | 87403 | 90911100-7 | Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών |

 

| | 87401 | 90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων |

 

| | 87401 | 90911300-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων |

 

| | 87401 | 90912000-3 | Υπηρεσίες καθαρισμού σωλήνων με αμμοβολή |

 

| | 94030 | 90913000-0 | Υπηρεσίες καθαρισμού βυτίων και δεξαμενών |

 

| | 87401 | 90913100-1 | Υπηρεσίες καθαρισμού βυτίων |

 

| | 87402 | 90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών |

 

| | 87409 | 90914000-7 | Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων |

 

| | 87401 έως 87409 | 90915000-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων |

 

| | 87409 | 90919000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων |

 

| | 87409 | 90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων |

 

| | 87409 | 90919300-5 | Υπηρεσίες καθαρισμού σχολείων |

 

| | 87403 | 90921000-9 | Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης |

 

| | 87409 | 90922000-6 | Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων |

 

| | 87401 έως 87409 | 90923000-3 | Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων |

 

| | 87401 έως 87409 | 90924000-0 | Υπηρεσίες απολύμανσης δια υποκαπνισμού |

 

15 | Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | | | |

 

| 88442 | | | |

 

| | 88442 | 79800000-2 | Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 88442 | 79810000-5 | Υπηρεσίες εκτύπωσης |

 

| | 88442 | 79811000-2 | Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης |

 

| | 88442 | 79812000-9 | Υπηρεσίες τύπωσης χαρτονομισμάτων |

 

| | 88442 | 79820000-8 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εκτύπωση |

 

| | 88442 | 79821000-5 | Υπηρεσίες φινιρίσματος εκτυπώσεων |

 

| | 88442 | 79821100-6 | Υπηρεσίες διόρθωσης κειμένων |

 

| | 88442 | 79822000-2 | Υπηρεσίες τυπογραφικής σύνθεσης |

 

| | 88442 | 79822100-3 | Υπηρεσίες παρασκευής εκτυπωτικών πλακών |

 

| | 88442 | 79822200-4 | Υπηρεσίες φωτοχαρακτικής |

 

| | 88442 | 79822300-5 | Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας |

 

| | 88442 | 79822400-6 | Λιθογραφικές υπηρεσίες |

 

| | 88442 | 79822500-7 | Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού |

 

| | 88442 | 79823000-9 | Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης |

 

| | 88442 | 79824000-6 | Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής |

 

| | 88442 | 79970000-4 | Υπηρεσίες δημοσιεύσεων |

 

| | 88442 | 79971000-1 | Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος |

 

| | 88442 | 79971100-2 | Υπηρεσίες φινιρίσματος βιβλίων |

 

| | 88442 | 79971200-3 | Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας |

 

| | 88442 | 79980000-7 | Υπηρεσίες συνδρομών |

 

16 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες | | | |

 

| 94 | | | |

 

| | 94020 | 50190000-3 | Διάλυση οχημάτων |

 

| | 94020 | 50229000-6 | Διάλυση τροχαίου υλικού |

 

| | 94020 | 50243000-0 | Διάλυση πλοίων |

 

| | 94000 | 90000000-7 | Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες |

 

| | 94010 | 90400000-1 | Υπηρεσίες αποχέτευσης |

 

| | 94010 | 90410000-4 | Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων |

 

| | 94010 | 90420000-7 | Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων |

 

| | 94010 | 90430000-0 | Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων |

 

| | 94010 | 90440000-3 | Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων |

 

| | 94010 | 90450000-6 | Υπηρεσίες επεξεργασίας σηπτικών δεξαμενών |

 

| | 94010 | 90460000-9 | Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών |

 

| | 94010 | 90470000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων |

 

| | 94010 | 90480000-5 | Υπηρεσίες διαχείρισης των αποχετεύσεων |

 

| | 94010 | 90481000-2 | Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων |

 

| | 94010 | 90490000-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την εποπτεία αποχετεύσεων και την επεξεργασία λυμάτων |

 

| | 94010 | 90491000-5 | Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων |

 

| | 86509 | 90492000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων |

 

| | 94020 | 90500000-2 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα |

 

| | 94020 | 90510000-5 | Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90511000-2 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90511100-3 | Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90511200-4 | Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90511300-5 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία |

 

| | 94020 | 90511400-6 | Υπηρεσίες αποκομιδής χάρτου |

 

| | 94020 | 90512000-9 | Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90513000-6 | Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90513100-7 | Υπηρεσίες διάθεσης οικιακών απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90513200-8 | Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90513300-9 | Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90513400-0 | Υπηρεσίες απόρριψης στάχτης |

 

| | 94010 | 90513500-1 | Επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων υγρών |

 

| | 94020 | 90513600-2 | Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος |

 

| | 94020 | 90513700-3 | Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος |

 

| | 94020 | 90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος |

 

| | 94020 | 90513900-5 | Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος |

 

| | 94020 | 90514000-3 | Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90520000-8 | Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90521000-5 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ραδιενεργών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90521100-6 | Αποκομιδή ραδιενεργών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90521200-7 | Υπηρεσίες αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90521300-8 | Διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90521400-9 | Μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90521410-2 | Μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων χαμηλής ραδιενέργειας |

 

| | 94020 | 90521420-5 | Μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων μέσης ραδιενέργειας |

 

| | 94020 | 90521500-0 | Συσκευασία ραδιενεργών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90521510-3 | Συσκευασία ραδιενεργών αποβλήτων χαμηλής ραδιενέργειας |

 

| | 94020 | 90521520-6 | Συσκευασία ραδιενεργών αποβλήτων μέσης ραδιενέργειας |

 

| | 94020 | 90522000-2 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με μολυσμένο έδαφος |

 

| | 94020 | 90522100-3 | Απομάκρυνση μολυσμένου εδάφους |

 

| | 94020 | 90522200-4 | Διάθεση μολυσμένου εδάφους |

 

| | 94020 | 90522300-5 | Υπηρεσίες επεξεργασίας μολυσμένου εδάφους |

 

| | 94020 | 90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους |

 

| | 94020 | 90523000-9 | Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος |

 

| | 94020 | 90523100-0 | Υπηρεσίες απομάκρυνσης όπλων και καταστροφής πυρομαχικών |

 

| | 94020 | 90523200-1 | Υπηρεσίες απομάκρυνσης βομβών |

 

| | 94020 | 90523300-2 | Υπηρεσίες αλιείας ναρκών |

 

| | 94020 | 90524000-6 | Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90524100-7 | Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90524200-8 | Υπηρεσίες διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90524300-9 | Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90524400-0 | Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων |

 

| | 94020 | 90530000-1 | Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων |

 

| | 94020 | 90531000-8 | Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής |

 

| | 94020 | 90532000-5 | Υπηρεσίες διαχείρισης χώρου αποθήκευσης άνθρακα |

 

| | 94020 | 90533000-2 | Υπηρεσίες διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών |

 

| | 94010 έως 94050, 94090 | 90600000-3 | Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 94030 | 90610000-6 | Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών |

 

| | 94030 | 90611000-3 | Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού |

 

| | 94030 | 90612000-0 | Υπηρεσίες σάρωσης δρόμων |

 

| | 94030 | 90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού |

 

| | 94030 | 90630000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο |

 

| | 94010 | 90640000-5 | Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων |

 

| | 94010 | 90641000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων |

 

| | 94010 | 90642000-9 | Υπηρεσίες εκκένωσης φρεατίων υπονόμων |

 

| | 94020 | 90650000-8 | Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου |

 

| | 94020, 94040 | 90660000-1 | Υπηρεσίες απομάκρυνσης μολύβδου |

 

| | 94010 έως 94050, 94090 | 90670000-4 | Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες |

 

| | 94020, 94030 | 90680000-7 | Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας |

 

| | 94060 | 90690000-0 | Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90700000-4 | Περιβαλλοντικές υπηρεσίες |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90710000-7 | Διαχείριση περιβάλλοντος |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90711000-4 | Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90711100-5 | Αξιολόγηση υπαρκτών ή δυνητικών κινδύνων, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90711200-6 | Περιβαλλοντικά πρότυπα, εκτός αυτών που προορίζονται για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90711300-7 | Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών, εκτός της ανάλυσης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90711400-8 | Υπηρεσίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EIA), εκτός της αξιολόγησης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90711500-9 | Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90712000-1 | Περιβαλλοντικός σχεδιασμός |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90712100-2 | Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90712200-3 | Στρατηγικός σχεδιασμός διατήρησης δασών |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90712300-4 | Στρατηγικός σχεδιασμός διατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90712400-5 | Διαχείριση φυσικών πηγών ή υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού διατήρησης |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90712500-6 | Κατασκευή ή σχεδιασμός περιβαλλοντικών ιδρυμάτων |

 

| | 94040 έως 94090 | 90713000-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα |

 

| | 94010, 94060, 94090 | 90713100-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την υδροδότηση και τα λύματα, εκτός των συμβουλών που προορίζονται για κατασκευαστικά έργα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90714000-5 | Περιβαλλοντική επιθεώρηση |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90714100-6 | Περιβαλλοντικά πληροφοριακά συστήματα |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90714200-7 | Υπηρεσίες συλλογικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90714300-8 | Υπηρεσίες τομεακής περιβαλλοντικής επιθεώρησης |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90714400-9 | Υπηρεσίες περιβαλλοντικής επιθεώρησης για συγκεκριμένες δραστηριότητες |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90714600-1 | Υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας του περιβάλλοντος |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715000-2 | Υπηρεσίες έρευνας μόλυνσης |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715100-3 | Υπηρεσίες έρευνας μόλυνσης από χημικά και πετρέλαιο |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715110-6 | Έρευνα χώρων εργοστασίων αερίου |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715120-9 | Έρευνα χώρων αποβλήτων χημικών εργασιών ή διύλισης πετρελαίου |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715200-4 | Λοιπές υπηρεσίες έρευνας μόλυνσης |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715210-7 | Έρευνα χώρων αποθηκών ή τερματικών σταθμών πετρελαίου |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715220-0 | Έρευνα βιομηχανικών χώρων |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715230-3 | Έρευνα χώρων βιομηχανικών αποβλήτων |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715240-6 | Έρευνα χώρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715250-9 | Έρευνα χώρων εγκαταστάσεων στεγνού καθαρισμού |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715260-2 | Έρευνα χώρων χυτηρίων |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715270-5 | Έρευνα χώρων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης |

 

| | 94020, 94040 έως 94090 | 90715280-8 | Έρευνα χώρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων |

 

| | 94060 | 90720000-0 | Προστασία του περιβάλλοντος |

 

| | 94060 | 90721000-7 | Υπηρεσίες ασφάλειας του περιβάλλοντος |

 

| | 94060 | 90721100-8 | Υπηρεσίες προστασίας του τοπίου |

 

| | 94060 | 90721200-9 | Υπηρεσίες προστασίας του όζοντος |

 

| | 94060 | 90721300-0 | Υπηρεσίες προστασίας τροφών ή ζωοτροφών από μόλυνση |

 

| | 94060 | 90721400-1 | Υπηρεσίες προστασίας γενετικών πηγών |

 

| | 94060 | 90721500-2 | Υπηρεσίες προστασίας από τοξικές ουσίες |

 

| | 94060 | 90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία |

 

| | 94060 | 90721700-4 | Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση |

 

| | 94060 | 90721800-5 | Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους |

 

| | 94060 | 90722000-4 | Αποκατάσταση του περιβάλλοντος |

 

| | 94060 | 90722100-5 | Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων |

 

| | 94060 | 90722200-6 | Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος |

 

| | 94060 | 90722300-7 | Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών |

 

| | 94090 | 90730000-3 | Εντοπισμός και παρακολούθηση και αποκατάσταση μόλυνσης |

 

| | 94090 | 90731000-0 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση |

 

| | 94090 | 90731100-1 | Διαχείριση ποιότητας αέρα |

 

| | 94090 | 90731200-2 | Υπηρεσίες διαχείρισης ή ελέγχου διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης |

 

| | 94040 | 90731210-5 | Συναλλαγή πιστώσεων εκπομπής CO2 |

 

| | 94090 | 90731300-3 | Υπηρεσίες προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση |

 

| | 94090 | 90731400-4 | Υπηρεσίες παρακολούθησης ή μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης |

 

| | 94090 | 90731500-5 | Υπηρεσίες ανίχνευσης τοξικών αερίων |

 

| | 94090 | 90731600-6 | Παρακολούθηση μεθανίου |

 

| | 94090 | 90731700-7 | Υπηρεσίες παρακολούθησης διοξειδίου του άνθρακα |

 

| | 94090 | 90731800-8 | Παρακολούθηση αερόφερτων σωματιδίων |

 

| | 94090 | 90731900-9 | Υπηρεσίες παρακολούθησης της καταστροφής της στιβάδας του όζοντος |

 

| | 94090 | 90732000-7 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μόλυνση του εδάφους |

 

| | 94090 | 90732100-8 | Υπηρεσίες προστασίας ρυπασμένου εδάφους |

 

| | 94090 | 90732200-9 | Υπηρεσίες αφαίρεσης ρυπασμένου εδάφους |

 

| | 94090 | 90732300-0 | Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών |

 

| | 94090 | 90732400-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με ρυπασμένα εδάφη |

 

| | 94090 | 90732500-2 | Χαρτογράφηση ρυπασμένων εδαφών |

 

| | 94090 | 90732600-3 | Μέτρηση ή παρακολούθηση ρυπασμένων εδαφών |

 

| | 94090 | 90732700-4 | Αξιολόγηση μόλυνσης από οργανικά λιπάσματα |

 

| | 94090 | 90732800-5 | Αξιολόγηση μόλυνσης από παρασιτοκτόνα |

 

| | 94090 | 90732900-6 | Αξιολόγηση μόλυνσης από νιτρικά και φωσφορικά άλατα |

 

| | 94090 | 90732910-9 | Αξιολόγηση μόλυνσης από νιτρικά άλατα |

 

| | 94090 | 90732920-2 | Αξιολόγηση μόλυνσης από φωσφορικά άλατα |

 

| | 94090 | 90733000-4 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα |

 

| | 94090 | 90733100-5 | Υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων |

 

| | 94090 | 90733200-6 | Υπηρεσίες αποκατάστασης ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων |

 

| | 94090 | 90733300-7 | Υπηρεσίες προστασίας ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων |

 

| | 94090 | 90733400-8 | Υπηρεσίες επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων |

 

| | 94090 | 90733500-9 | Υπηρεσίες αποστράγγισης ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων |

 

| | 94090 | 90733600-0 | Υπηρεσίες διαχείρισης ή ελέγχου ρυπασμένων διασυνοριακών υδάτων |

 

| | 94090 | 90733700-1 | Υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου ρυπασμένων υπόγειων υδάτων |

 

| | 94090 | 90733800-2 | Υπηρεσίες αποστράγγισης ρυπασμένων υπόγειων υδάτων |

 

| | 94090 | 90733900-3 | Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδάτων |

 

| | 94090 | 90740000-6 | Υπηρεσίες εντοπισμού και παρακολούθησης και αποκατάστασης ρυπαντών |

 

| | 94090 | 90741000-3 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις διαρροές πετρελαίου |

 

| | 94090 | 90741100-4 | Υπηρεσίες παρακολούθησης διαρροών πετρελαίου |

 

| | 94090 | 90741200-5 | Υπηρεσίες ελέγχου διαρροών πετρελαίου |

 

| | 94090 | 90741300-6 | Υπηρεσίες αποκατάστασης διαρροών πετρελαίου |

 

| | 94090 | 90742000-0 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ηχορύπανση |

 

| | 94090 | 90742100-1 | Υπηρεσίες ελέγχου θορύβου |

 

| | 94090 | 90742200-2 | Υπηρεσίες προστασίας από την ηχορύπανση |

 

| | 94090 | 90742300-3 | Υπηρεσίες παρακολούθησης ηχορύπανσης |

 

| | 94090 | 90742400-4 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ηχορύπανση |

 

| | 94090 | 90743000-7 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μόλυνση από τοξικές ουσίες |

 

| | 94090 | 90743100-8 | Υπηρεσίες παρακολούθησης τοξικών ουσιών |

 

| | 94090 | 90743200-9 | Υπηρεσίες αποκατάστασης σε σχέση με τοξικές ουσίες |

 

| | 94030 | 90900000-6 | Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης |

 

| | 94030 | 90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού |

 

| | 94030 | 90916000-1 | Υπηρεσίες καθαρισμού τηλεφωνικού εξοπλισμού |

 

| | 94030 | 90917000-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού εξοπλισμού μεταφοράς |

 

| | 94030 | 90918000-5 | Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων |

 

| | 94030 | 90919000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων |

 

| | 94030 | 90919100-3 | Υπηρεσίες καθαρισμού εξοπλισμού γραφείων |

 

| | 94030 | 90920000-2 | Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων |

 

17 | Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων | | | |

 

| 64 | | | |

 

| | 64110 έως 64320 | 55000000-0 | Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου |

 

| | 64110 | 55100000-1 | Υπηρεσίες ξενοδοχείων |

 

| | 64191 έως 64199 | 55200000-2 | Παροχή καταλύματος σε χώρους κατασκήνωσης και άλλους μη ξενοδοχειακούς χώρους |

 

| | 64194 | 55210000-5 | Υπηρεσίες ξενώνων νεότητας |

 

| | 64195 | 55220000-8 | Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης |

 

| | 64195 | 55221000-5 | Υπηρεσίες χώρων για τροχόσπιτα |

 

| | 64191, 64192 | 55240000-4 | Υπηρεσίες κέντρων διακοπών και παραθεριστικών κατοικιών |

 

| | 64192 | 55241000-1 | Υπηρεσίες κέντρων παραθερισμού |

 

| | 64192 | 55242000-8 | Υπηρεσίες παραθεριστικών κατοικιών |

 

| | 64191 | 55243000-5 | Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων |

 

| | 64193 | 55250000-7 | Υπηρεσίες ενοικίασης μικρής διάρκειας επιπλωμένων καταλυμάτων |

 

| | 64196 | 55260000-0 | Υπηρεσίες κλιναμαξών |

 

| | 64199 | 55270000-3 | Υπηρεσίες παροχής απλού καταλύματος με πρωινό |

 

| | 64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000-3 | Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού |

 

| | 64210 | 55310000-6 | Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους |

 

| | 64210 | 55311000-3 | Υπηρεσίες εστιατορίων με σερβιτόρους περιορισμένης πελατείας |

 

| | 64210 | 55312000-0 | Υπηρεσίες εστιατορίων με σερβιτόρους μη περιορισμένης πελατείας |

 

| | 64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000-9 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων |

 

| | 64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000-6 | Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων |

 

| | 64230, 64210, 64220 | 55322000-3 | Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων |

 

| | 64290 | 55330000-2 | Υπηρεσίες καφετέριας |

 

| | 64310, 64320 | 55400000-4 | Υπηρεσίες πώλησης ποτών |

 

| | 64310, 64320 | 55410000-7 | Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου |

 

| | 64210 έως 64290 | 55500000-5 | Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά |

 

| | 64220 | 55510000-8 | Υπηρεσίες καντίνας |

 

| | 64220 | 55511000-5 | Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας |

 

| | 64220 | 55512000-2 | Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας |

 

| | 64230 | 55520000-1 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας |

 

| | 64230 | 55521000-8 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά |

 

| | 64230 | 55521100-9 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ' οίκον από την κοινωνική πρόνοια |

 

| | 64230 | 55521200-0 | Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων |

 

| | 64230 | 55522000-5 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με έτοιμα γεύματα |

 

| | 64230 | 55523000-2 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα |

 

| | 64230 | 55523100-3 | Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων |

 

| | 64230 | 55524000-9 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα |

 

| | 64110 έως 64199, 82102 | 98340000-8 | Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες γραφείου |

 

| | 64110 έως 64199 | 98341000-5 | Υπηρεσίες παροχής καταλύματος |

 

| | 64110 έως 64199 | 98341100-6 | Υπηρεσίες διαχείρισης καταλύματος |

 

18 | Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών | | | |

 

| 711 | | | |

 

| | 711, 71211 | 60200000-0 [2] | Υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων |

 

| | 711, 71211 | 60210000-3 [2] | Υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγού |

 

| | 71124 | 60220000-6 | Ταχυδρομικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων |

 

19 | Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών | | | |

 

| 72 | | | |

 

| | 72111 έως 72240 | 60600000-4 | Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα |

 

| | 72111, 72211 | 60610000-7 | Υπηρεσίες μεταφορών με πορθμεία |

 

| | 72129, 72229 | 60620000-0 | Πλωτή μεταφορά ταχυδρομείου |

 

| | 72130 | 60630000-3 | Υπηρεσίες τοποθέτησης καλωδίων με πλοίο |

 

| | 72121 έως 72129, 72221 έως 72229 | 60640000-6 | Ναυτιλιακές μεταφορικές επιχειρήσεις |

 

| | 72130, 72230 | 60650000-9 | Ενοικίαση πλωτού μεταφορικού εξοπλισμού με πλήρωμα |

 

| | 72130, 72230 | 60651000-6 | Ενοικίαση σκαφών με πλήρωμα |

 

| | 72130 | 60651100-7 | Ενοικίαση ποντοπόρων πλοίων με πλήρωμα |

 

| | 72230 | 60651200-8 | Ενοικίαση σκαφών εσωτερικών πλωτών οδών με πλήρωμα |

 

| | 72130, 72230 | 60651300-9 | Υπηρεσίες πλοίων κατά της ρύπανσης |

 

| | 72130, 72230 | 60651400-0 | Υπηρεσίες σκαφών για τη μεταφορά βαρέων φορτίων |

 

| | 72130, 72230 | 60651500-1 | Υπηρεσίες εφεδρικών πλοίων |

 

| | 72130, 72230 | 60651600-2 | Υπηρεσίες πλοίων για τον ανεφοδιασμό ανοιχτής θαλάσσης |

 

| | 72130, 72230 | 60653000-0 | Ενοικίαση πλοίων με πλήρωμα |

 

| | 72140, 72240 | 63727000-1 | Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης πλοίων |

 

| | 72140, 72240 | 63727100-2 | Υπηρεσίες ρυμούλκησης |

 

| | 72140, 72240 | 63727200-3 | Υπηρεσίες ώθησης |

 

20 | Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών | | | |

 

| 74 | | | |

 

| | 72140, 72240, 74110 έως 74900, 91136 | 63000000-9 | Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων |

 

| | 74110 έως 74290 | 63100000-0 | Υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων |

 

| | 74110, 74190 | 63110000-3 | Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων |

 

| | 74110 | 63111000-0 | Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων |

 

| | 74190 | 63112000-7 | Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών |

 

| | 74190 | 63112100-8 | Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών επιβατών |

 

| | 74190 | 63112110-1 | Υπηρεσίες περισυλλογής αποσκευών |

 

| | 74210 έως 74290 | 63120000-6 | Υπηρεσίες αποθήκευσης εμπορευμάτων |

 

| | 74210 έως 74290 | 63121000-3 | Υπηρεσίες αποθήκευσης και ανάκτησης |

 

| | 74210 έως 74290 | 63121100-4 | Υπηρεσίες αποθήκευσης |

 

| | 74220 | 63121110-7 | Υπηρεσίες αποθήκευσης αερίου |

 

| | 74290 | 63122000-0 | Υπηρεσίες αποθήκευσης αγαθών |

 

| | 74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000-4 | Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οργανωμένων περιηγήσεων καθώς και υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε τουρίστες |

 

| | 74710, 74720, 91136 | 63510000-7 | Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 74710 | 63511000-4 | Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών |

 

| | 74710 | 63512000-1 | Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων εκδρομών |

 

| | 74710, 74720, 91136 | 63513000-8 | Υπηρεσίες παροχής τουριστικών πληροφοριών |

 

| | 74720 | 63514000-5 | Υπηρεσίες ξενάγησης |

 

| | 74710 | 63515000-2 | Ταξιδιωτικές υπηρεσίες |

 

| | 74710 | 63516000-9 | Υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδίων |

 

| | 74800, 74900 | 63520000-0 | Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών |

 

| | 74800 | 63521000-7 | Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών εμπορευμάτων |

 

| | 74590, 74800 | 63522000-4 | Υπηρεσίες ναυλομεσιτών |

 

| | 74800 | 63523000-1 | Υπηρεσίες ελλιμενισμού και πρακτορείων μεταφορών |

 

| | 74900 | 63524000-8 | Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εγγράφων |

 

| | 74300 έως 74490, 72140, 72240, 74510 έως 74590, 74610 έως 74690 | 63700000-6 | Βοηθητικές υπηρεσίες χερσαίων, πλωτών και εναέριων μεταφορών |

 

| | 74300 έως 74490 | 63710000-9 | Βοηθητικές υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών |

 

| | 74300 | 63711000-6 | Βοηθητικές υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών |

 

| | 74300 | 63711100-7 | Υπηρεσίες παρακολούθησης αμαξοστοιχιών |

 

| | 74300 | 63711200-8 | Υπηρεσίες κινητών συνεργείων |

 

| | 74410 έως 74490 | 63712000-3 | Βοηθητικές υπηρεσίες οδικών μεταφορών |

 

| | 74410 | 63712100-4 | Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων |

 

| | 74420 | 63712200-5 | Υπηρεσίες λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων |

 

| | 74420 | 63712210-8 | Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόμων |

 

| | 74420 | 63712300-6 | Υπηρεσίες λειτουργίας γεφυρών και σηράγγων |

 

| | 74420 | 63712310-9 | Υπηρεσίες λειτουργίας γεφυρών |

 

| | 74420 | 63712311-6 | Υπηρεσίες διοδίων γεφυρών |

 

| | 74420 | 63712320-2 | Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων |

 

| | 74420 | 63712321-9 | Υπηρεσίες διοδίων σηράγγων |

 

| | 74430 | 63712400-7 | Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων |

 

| | 74490 | 63712500-8 | Υπηρεσίες γεφυροπλάστιγγας |

 

| | 74490 | 63712600-9 | Υπηρεσίες ανεφοδιασμού οχημάτων |

 

| | 74490 | 63712700-0 | Υπηρεσίες ελέγχου κυκλοφορίας |

 

| | 74490 | 63712710-3 | Υπηρεσίες παρακολούθησης κυκλοφορίας |

 

| | 72140, 72240, 74510 έως 74590 | 63720000-2 | Υπηρεσίες υποστήριξης μεταφορών με πλωτά μέσα |

 

| | 74510, 74590 | 63721000-9 | Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 74510 | 63721100-0 | Υπηρεσίες εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα |

 

| | 74510 | 63721200-1 | Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών |

 

| | 74510 | 63721300-2 | Υπηρεσίες λειτουργίας υδάτινων οδών |

 

| | 74590 | 63721400-3 | Υπηρεσίες ανεφοδιασμού πλοίων |

 

| | 74590 | 63721500-4 | Υπηρεσίες τερματικών σταθμών επιβατών |

 

| | 74520 | 63722000-6 | Υπηρεσίες πλοήγησης πλοίων |

 

| | 74520 | 63723000-3 | Υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων |

 

| | 74530 | 63724000-0 | Υπηρεσίες ναυσιπλοΐας |

 

| | 74530 | 63724100-1 | Υπηρεσίες εντοπισμού στίγματος ανοικτής θαλάσσης |

 

| | 74530 | 63724110-4 | Υπηρεσίες προσδιορισμού στίγματος πλωτών φάρων |

 

| | 74530 | 63724200-2 | Υπηρεσίες πλωτού φάρου |

 

| | 74530 | 63724300-3 | Υπηρεσίες προσδιορισμού στίγματος σημαδούρων |

 

| | 74530 | 63724310-6 | Υπηρεσίες σήμανσης σημαδούρων |

 

| | 74530 | 63724400-4 | Υπηρεσίες φάρων |

 

| | 74540 | 63725000-7 | Υπηρεσίες διάσωσης σκαφών και επαναφοράς τους σε κατάσταση πλευστότητας |

 

| | 74540 | 63725100-8 | Υπηρεσίες διάσωσης πλοίων |

 

| | 74540 | 63725200-9 | Υπηρεσίες εφεδρικού πλοίου |

 

| | 74540 | 63725300-0 | Υπηρεσίες ανέλκυσης πλοίων |

 

| | 74510, 74590 | 63726000-4 | Διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης μεταφορών με πλωτά μέσα |

 

| | 74590 | 63726100-5 | Υπηρεσίες νηολόγησης πλοίων |

 

| | 74590 | 63726200-6 | Υπηρεσίες παγοθραυστικού σκάφους |

 

| | 74590 | 63726300-7 | Υπηρεσίες φόρτωσης σκαφών στην ξηρά |

 

| | 74590 | 63726400-8 | Υπηρεσίες ναύλωσης σκαφών |

 

| | 74590 | 63726500-9 | Υπηρεσίες προσωρινής απόσυρσης σκαφών |

 

| | 74590 | 63726600-0 | Υπηρεσίες λειτουργίας πλοίων |

 

| | 74590 | 63726610-3 | Υπηρεσίες καθέλκυσης πλοίου |

 

| | 74590 | 63726620-6 | Υπηρεσίες υποβρύχιου τηλεχειριζόμενου σκάφους |

 

| | 74590 | 63726700-1 | Υπηρεσίες αλιευτικού σκάφους |

 

| | 74590 | 63726800-2 | Υπηρεσίες ερευνητικού σκάφους |

 

| | 74510 | 63726900-3 | Υπηρεσίες χειρισμού αγκυρών |

 

| | 74610 έως 74690 | 63730000-5 | Υπηρεσίες υποστήριξης αεροπορικών μεταφορών |

 

| | 74610 | 63731000-2 | Υπηρεσίες λειτουργίας αερολιμένος |

 

| | 74610 | 63731100-3 | Υπηρεσίες συντονισμού χρόνου χρήσης αερολιμένων |

 

| | 74620 | 63732000-9 | Υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας |

 

| | 74690 | 63733000-6 | Υπηρεσίες ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα |

 

| | 74690 | 63734000-3 | Υπηρεσίες υπόστεγου συντήρησης αεροσκαφών |

 

| | 74540, 88200 | 98361000-1 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με υδρόβιους ζώντες οργανισμούς |

 

21 | Νομικές υπηρεσίες | | | |

 

| 861 | | | |

 

| | 86000 | 79000000-4 | Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας |

 

| | 86111 έως 86190 | 79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες |

 

| | 86111 έως 86120, 86190 | 79110000-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης |

 

| | 86111 έως 86120, 86190 | 79111000-5 | Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών |

 

| | 86111 έως 86120 | 79112000-2 | Υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης |

 

| | 86111 έως 86120 | 79112100-3 | Υπηρεσίες εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων μερών |

 

| | 86119 | 79120000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας |

 

| | 86119 | 79121000-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας |

 

| | 86119 | 79121100-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού |

 

| | 86130 | 79130000-4 | Υπηρεσίες νομικής τεκμηρίωσης και πιστοποίησης |

 

| | 86130 | 79131000-1 | Υπηρεσίες τεκμηρίωσης |

 

| | 86130 | 79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης |

 

| | 86130 | 79132100-9 | Υπηρεσίες πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών |

 

| | 86111 έως 86120, 86190 | 79140000-7 | Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών |

 

22 | Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [7] | | | |

 

| 872 | | | |

 

| | 87201 | 79600000-0 [7] | Υπηρεσίες πρόσληψης |

 

| | 87202 | 79610000-3 [7] | Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού |

 

| | 87202 | 79612000-7 | Υπηρεσίες τοποθέτησης βοηθητικού προσωπικού γραφείου |

 

| | 87201 | 79613000-4 | Υπηρεσίες αλλαγής θέσης προσωπικού |

 

| | 87201 έως 87209 | 79620000-6 [7] | Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό |

 

| | 87203, 87205 | 79621000-3 | Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού γραφείου |

 

| | 87204 | 79622000-0 | Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών |

 

| | 87203, 87205 | 79623000-7 | Υπηρεσίες διάθεσης εμπορικών ή βιομηχανικών εργατών |

 

| | 87206 | 79624000-4 | Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού |

 

| | 87206, 87209 | 79625000-1 | Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού |

 

| | 87201 έως 87209, 87909 | 79630000-9 | Υπηρεσίες διοίκησης προσωπικού εκτός από τις υπηρεσίες τοποθέτησης και διάθεσης |

 

| | 87202 | 79631000-6 | Υπηρεσίες διοίκησης προσωπικού και μισθοδοσίας |

 

| | 87202 | 79632000-3 | Υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού |

 

| | 87202 | 79633000-0 | Υπηρεσίες εξέλιξης προσωπικού |

 

| | 87202 | 79634000-7 | Υπηρεσίες καθοδήγησης σε θέματα σταδιοδρομίας |

 

| | 87202 | 79635000-4 | Υπηρεσίες κέντρου αξιολόγησης σε θέματα προσλήψεων |

 

| | 87201 έως 87209 | 98500000-8 | Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό βοηθητικό προσωπικό |

 

| | 87202 έως 87203, 87205 | 98510000-1 | Υπηρεσίες εμπορικών και βιομηχανικών εργατών |

 

| | 87202 έως 87203, 87205 | 98511000-8 | Υπηρεσίες εμπορικών εργατών |

 

| | 87205 | 98512000-5 | Υπηρεσίες βιομηχανικών εργατών |

 

| | 87201 έως 87209 | 98513000-2 | Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για οικιακές εργασίες |

 

| | 87202, 87203, 87205 | 98513100-3 | Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης εργατικού δυναμικού για οικιακές εργασίες |

 

| | 87203 | 98513200-4 | Υπηρεσίες υπαλληλικού προσωπικού γραφείων για οικιακές εργασίες |

 

| | 87203 έως 87209 | 98513300-5 | Προσωρινό προσωπικό για οικιακές εργασίες |

 

| | 87204 | 98513310-8 | Υπηρεσίες οικιακής βοήθειας |

 

| | 87204 | 98514000-9 | Οικιακές υπηρεσίες |

 

23 | Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρούμενων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων | | | |

 

| 873 (πλην 87304 | | | |

 

| | 87301 έως 87309 | 79700000-1 | Υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας |

 

| | 87302 έως 87309 | 79710000-4 | Υπηρεσίες ασφάλειας |

 

| | 87303 | 79711000-1 | Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού |

 

| | 87305 | 79713000-5 | Υπηρεσίες φύλαξης |

 

| | 87309 | 79714000-2 | Υπηρεσίες επιτήρησης |

 

| | 87309 | 79714100-3 | Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης |

 

| | 87309 | 79714110-6 | Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων |

 

| | 87305 | 79715000-9 | Υπηρεσίες περιπόλου |

 

| | 87309 | 79716000-6 | Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού σήματος |

 

| | 87301 | 79720000-7 | Ανακριτικές υπηρεσίες |

 

| | 87301 | 79721000-4 | Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας |

 

| | 87301 | 79722000-1 | Υπηρεσίες γραφολογίας |

 

| | 87301 | 79723000-8 | Υπηρεσίες ανάλυσης απορριμμάτων |

 

24 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης | | | |

 

| 92 | | | |

 

| | 92 | 80000000-4 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης |

 

| | 92110, 92190 | 80100000-5 | Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης |

 

| | 92110 | 80110000-8 | Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης |

 

| | 92210 έως 92240 | 80200000-6 | Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |

 

| | 92230, 92240 | 80210000-9 | Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |

 

| | 92230, 92240 | 80211000-6 | Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης |

 

| | 92230, 92240 | 80212000-3 | Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης |

 

| | 92310 έως 92390 | 80300000-7 | Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης |

 

| | 92110 έως 92390 | 80310000-0 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης νέων |

 

| | 92310, 92390 | 80320000-3 | Ιατρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες |

 

| | 92310, 92390 | 80330000-6 | Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας |

 

| | 92240 | 80340000-9 | Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες |

 

| | 92400 | 80400000-8 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες |

 

| | 92400, 92900 | 80410000-1 | Διάφορες σχολικές υπηρεσίες |

 

| | 92400 | 80411000-8 | Υπηρεσίες σχολής οδηγών |

 

| | 92400 | 80411100-9 | Υπηρεσίες εξέτασης νέων οδηγών αυτοκινήτων |

 

| | 92400 | 80411200-0 | Μαθήματα οδήγησης |

 

| | 92400 | 80412000-5 | Υπηρεσίες σχολών χειριστών αεροσκαφών |

 

| | 92400 | 80413000-2 | Υπηρεσίες σχολών ιστιοπλοΐας |

 

| | 92400 | 80414000-9 | Υπηρεσίες σχολών καταδύσεων |

 

| | 92400 | 80415000-6 | Υπηρεσίες σχολών χιονοδρομίας |

 

| | 92400 | 80420000-4 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης |

 

| | 92310 έως 92400 | 80430000-7 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε πανεπιστημιακό επίπεδο |

 

| | 92400 | 80490000-5 | Λειτουργία εκπαιδευτικού κέντρου |

 

| | 92230 έως 92900 | 80500000-9 | Υπηρεσίες κατάρτισης |

 

| | 92310 έως 92900 | 80510000-2 | Υπηρεσίες κατάρτισης εμπειρογνωμόνων |

 

| | 92400, 92900 | 80511000-9 | Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού |

 

| | 92900 | 80512000-6 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων |

 

| | 92900 | 80513000-3 | Υπηρεσίες εκμάθησης ιππασίας |

 

| | 92900 | 80520000-5 | Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης |

 

| | 92900 | 80521000-2 | Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης |

 

| | 92310 έως 92900 | 80522000-9 | Σεμινάρια κατάρτισης |

 

| | 92230 έως 92900 | 80530000-8 | Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης |

 

| | 92230 έως 92310 | 80531000-5 | Υπηρεσίες βιομηχανικής και τεχνικής εκπαίδευσης |

 

| | 92230 έως 92310 | 80531100-6 | Υπηρεσίες βιομηχανικής εκπαίδευσης |

 

| | 92230 έως 92310 | 80531200-7 | Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης |

 

| | 92310 έως 92900 | 80532000-2 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης |

 

| | 92900 | 80533000-9 | Υπηρεσίες εξοικείωσης και εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστών |

 

| | 92900 | 80533100-0 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής |

 

| | 92220, 92310, 92390, 92900 | 80533200-1 | Μαθήματα πληροφορικής |

 

| | 92900 | 80540000-1 | Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης |

 

| | 92900 | 80550000-4 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας |

 

| | 92310, 92390, 92900 | 80560000-7 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας και των πρώτων βοηθειών |

 

| | 92310, 92390 | 80561000-4 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας |

 

| | 92900 | 80562000-1 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα των πρώτων βοηθειών |

 

| | 92310 έως 92400 | 80570000-0 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης |

 

| | 92210, 92220, 92390 έως 92900 | 80580000-3 | Παράδοση μαθημάτων ξένων γλωσσών |

 

| | 92900, 98000 | 80590000-6 | Υπηρεσίες διδασκαλίας |

 

| | 92230, 92310, 92900, 92390 | 80600000-0 | Υπηρεσίες επιμόρφωσης σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας |

 

| | 92230, 92310, 92900, 92391 | 80610000-3 | Επιμόρφωση και προσομοίωση σε εξοπλισμό ασφαλείας |

 

| | 92230, 92310, 92900, 92392 | 80620000-6 | Επιμόρφωση και προσομοίωση σε πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά |

 

| | 92230, 92310, 92900, 92393 | 80630000-9 | Επιμόρφωση και προσομοίωση σε στρατιωτικά οχήματα |

 

| | 92230, 92310, 92900, 92394 | 80640000-2 | Επιμόρφωση και προσομοίωση σε πολεμικά σκάφη |

 

| | 92230, 92310, 92900, 92395 | 80650000-5 | Επιμόρφωση και προσομοίωση σε αεροσκάφη, πυραύλους και διαστημόπλοια |

 

| | 92230, 92310, 92900, 92396 | 80660000-8 | Επιμόρφωση και προσομοίωση σε στρατιωτικά ηλεκτρονικά συστήματα |

 

25 | Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικές υπηρεσίες [7] | | | |

 

| 93 | | | |

 

| | 93324, 93329 | 79611000-0 | Παροχή υπηρεσιών για την ανεύρεση εργασίας |

 

| | 93110 έως 93329 | 85000000-9 | Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες |

 

| | 93110 έως 93199 | 85100000-0 | Υγειονομικές υπηρεσίες |

 

| | 93110 έως 93192, 93199 | 85110000-3 | Νοσοκομειακές και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 93110 έως 93192, 93199 | 85111000-0 | Νοσοκομειακές υπηρεσίες |

 

| | 93110 | 85111100-1 | Υπηρεσίες χειρουργικών μονάδων |

 

| | 93110 | 85111200-2 | Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93110 | 85111300-3 | Νοσοκομειακές γυναικολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93110 | 85111310-6 | Υπηρεσίες γονιμοποίησης σε δοκιμαστικό σωλήνα (in-vitro) |

 

| | 93110 | 85111320-9 | Υπηρεσίες μαιευτηρίου |

 

| | 93110 | 85111400-4 | Νοσοκομειακές υπηρεσίες υγειονομικής αποκατάστασης |

 

| | 93110 | 85111500-5 | Νοσοκομειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93122 | 85111600-6 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την όρθωση |

 

| | 93122 | 85111700-7 | Υπηρεσίες οξυγονοθεραπείας |

 

| | 93199 | 85111800-8 | Υπηρεσίες παθολογίας |

 

| | 93199 | 85111810-1 | Υπηρεσίες ανάλυσης αίματος |

 

| | 93199 | 85111820-4 | Υπηρεσίες βακτηριολογικής ανάλυσης |

 

| | 93122 | 85111900-9 | Νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδιάλυσης |

 

| | 93110, 93199 | 85112000-7 | Νοσοκομειακές υπηρεσίες υποστήριξης |

 

| | 93199 | 85112100-8 | Υπηρεσίες παροχής σεντονιών |

 

| | 93110, 93199 | 85112200-9 | Υπηρεσίες περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία |

 

| | 93110, 93121, 93122, 93191 έως 93199 | 85120000-6 | Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 93121, 93122 | 85121000-3 | Ιατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121100-4 | Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από γιατρούς γενικής ιατρικής |

 

| | 93121 | 85121200-5 | Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς |

 

| | 93121 | 85121210-8 | Γυναικολογικές ή μαιευτικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121220-1 | Νεφρολογικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ειδικευμένου ιατρού για το κεντρικό νευρικό σύστημα |

 

| | 93121 | 85121230-4 | Καρδιολογικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ειδικευμένου πνευμονολόγου |

 

| | 93121 | 85121231-1 | Καρδιολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121232-8 | Υπηρεσίες ειδικευμένου πνευμονολόγου |

 

| | 93121 | 85121240-7 | Ωτορινολαρυγγολογικές ή ακουολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121250-0 | Γαστροεντερολογικές και γηριατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121251-7 | Γαστροεντερολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121252-4 | Γηριατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121270-6 | Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121271-3 | Υπηρεσίες οικημάτων για άτομα με ψυχολογικές διαταραχές |

 

| | 93121 | 85121280-9 | Οφθαλμολογικές, δερματολογικές ή ορθοπεδικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121281-6 | Οφθαλμολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121282-3 | Δερματολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121283-0 | Ορθοπεδικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121290-2 | Παιδιατρικές ή ουρολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121291-9 | Παιδιατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93121 | 85121292-6 | Ουρολογικές υπηρεσίες |

 

| | 93122 | 85121300-6 | Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από χειρούργους γιατρούς |

 

| | 93123 | 85130000-9 | Οδοντιατρικές και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 93123 | 85131000-6 | Οδοντιατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93123 | 85131100-7 | Ορθοδοντικές υπηρεσίες |

 

| | 93123 | 85131110-0 | Υπηρεσίες ορθοδοντικής χειρουργικής |

 

| | 93121, 93122, 93191 έως 93199 | 85140000-2 | Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες |

 

| | 93121, 93122, 93191 | 85141000-9 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από ιατρικό προσωπικό |

 

| | 93191 | 85141100-0 | Υπηρεσίες μαιών |

 

| | 93121, 93122, 93191 | 85141200-1 | Υπηρεσίες νοσοκόμων |

 

| | 93121, 93122, 93191 | 85141210-4 | Ιατρικές υπηρεσίες κατ' οίκον |

 

| | 93191 | 85141211-1 | Υπηρεσίες αιμοκάθαρσης κατ' οίκον |

 

| | 93191 | 85141220-7 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από νοσοκόμους |

 

| | 93191, 93199 | 85142000-6 | Παραϊατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93191 | 85142100-7 | Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας |

 

| | 93191 | 85142200-8 | Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής |

 

| | 93199 | 85142300-9 | Υπηρεσίες υγιεινής |

 

| | 93191 | 85142400-0 | Υπηρεσίες παράδοσης κατ' οίκον ειδών κατά της ακράτειας |

 

| | 93192 | 85143000-3 | Υπηρεσίες ασθενοφόρων |

 

| | 93193 | 85144000-0 | Υπηρεσίες οίκων παροχής υγειονομικής περίθαλψης |

 

| | 93193 | 85144100-1 | Υπηρεσίες νοσοκόμων με εσωτερική διαμονή |

 

| | 93199 | 85145000-7 | Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων |

 

| | 93199 | 85146000-4 | Υπηρεσίες τραπεζών αίματος |

 

| | 93199 | 85146100-5 | Υπηρεσίες τραπεζών σπέρματος |

 

| | 93199 | 85146200-6 | Υπηρεσίες τραπεζών ανθρωπίνων οργάνων |

 

| | 93121 | 85147000-1 | Υγειονομικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας |

 

| | 93199 | 85148000-8 | Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων |

 

| | 93199 | 85149000-5 | Φαρμακευτικές υπηρεσίες |

 

| | 93199 | 85150000-5 | Υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης |

 

| | 93191 | 85160000-8 | Υπηρεσίες οπτικού |

 

| | 93191 | 85170000-1 | Υπηρεσίες βελονισμού και χειροπρακτικής |

 

| | 93191 | 85171000-8 | Υπηρεσίες βελονισμού |

 

| | 93191 | 85172000-5 | Υπηρεσίες χειροπρακτικής |

 

| | 93201, 93209 | 85200000-1 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες |

 

| | 93201, 93209 | 85210000-3 | Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων |

 

| | 93311 έως 93329 | 85300000-2 | Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 93311 έως 93329 | 85310000-5 | Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας |

 

| | 93311 έως 93319 | 85311000-2 | Κοινωνικές υπηρεσίες με παροχή καταλύματος |

 

| | 93311 | 85311100-3 | Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε άτομα τρίτης ηλικίας |

 

| | 93311 | 85311200-4 | Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες |

 

| | 93312 | 85311300-5 | Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε παιδιά και νέους |

 

| | 93321 έως 93329 | 85312000-9 | Κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος |

 

| | 93321 | 85312100-0 | Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας |

 

| | 93321 | 85312110-3 | Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά |

 

| | 93321 | 85312120-6 | Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες |

 

| | 93323 | 85312200-1 | Κατ' οίκον παράδοση προμηθειών |

 

| | 93322, 93323 | 85312300-2 | Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών |

 

| | 93322, 93323 | 85312310-5 | Υπηρεσίες καθοδήγησης |

 

| | 93322, 93323 | 85312320-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών |

 

| | 93322 | 85312330-1 | Υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού |

 

| | 93321 έως 93329 | 85312400-3 | Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που δεν παρέχονται μέσω οικοτροφείων |

 

| | 93324, 93329 | 85312500-4 | Υπηρεσίες αποκατάστασης |

 

| | 93324 | 85312510-7 | Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης |

 

| | 93311 έως 93329 | 85320000-8 | Κοινωνικές υπηρεσίες |

 

| | 93311 έως 93329 | 85321000-5 | Διοικητικές κοινωνικές υπηρεσίες |

 

| | 93311 έως 93329 | 85322000-2 | Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης |

 

| | 93110 έως 93199, 93311 έως 93329 | 85323000-9 | Κοινοτικές υγειονομικές υπηρεσίες |

 

26 | Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες [3] | | | |

 

| 96 | | | |

 

| | 96311, 96312 | 79995000-5 | Υπηρεσίες διαχείρισης βιβλιοθηκών |

 

| | 96312 | 79995100-6 | Υπηρεσίες αρχείου |

 

| | 96312 | 79995200-7 | Υπηρεσίες κατάρτισης καταλόγων |

 

| | 75300, 96111 έως 96499 | 92000000-1 | Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες |

 

| | 96111 έως 96122 | 92100000-2 | Κινηματογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοταινιών |

 

| | 96111 έως 96122 | 92110000-5 | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες |

 

| | 96111 έως 96122 | 92111000-2 | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο |

 

| | 96112 | 92111100-3 | Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών |

 

| | 96112 | 92111200-4 | Παραγωγή διαφημιστικών, προπαγανδιστικών και ενημερωτικών ταινιών και βιντεοταινιών |

 

| | 96112 | 92111210-7 | Παραγωγή διαφημιστικών ταινιών |

 

| | 96112 | 92111220-0 | Παραγωγή διαφημιστικών βιντεοταινιών |

 

| | 96112 | 92111230-3 | Παραγωγή προπαγανδιστικών ταινιών |

 

| | 96112 | 92111240-6 | Παραγωγή προπαγανδιστικών βιντεοταινιών |

 

| | 96112 | 92111250-9 | Παραγωγή ενημερωτικών ταινιών |

 

| | 96112 | 92111260-2 | Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών |

 

| | 96112 | 92111300-5 | Παραγωγή ψυχαγωγικών ταινιών και βιντεοταινιών |

 

| | 96112 | 92111310-8 | Παραγωγή ψυχαγωγικών ταινιών |

 

| | 96112 | 92111320-1 | Παραγωγή ψυχαγωγικών βιντεοταινιών |

 

| | 96114 | 92112000-9 | Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών |

 

| | 96113, 96114 | 92120000-8 | Υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο |

 

| | 96113, 96114 | 92121000-5 | Υπηρεσίες διανομής βιντεοταινιών |

 

| | 96113, 96114 | 92122000-2 | Υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών |

 

| | 96121 | 92130000-1 | Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |

 

| | 96122 | 92140000-4 | Υπηρεσίες προβολής βιντεοταινιών |

 

| | 75300, 96131 έως 96133 | 92200000-3 [3] | Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες |

 

| | 96131, 75242 | 92210000-6 [3] | Ραδιοφωνικές υπηρεσίες |

 

| | 96131 | 92211000-3 [3] | Υπηρεσίες ραδιοφωνικών παραγωγών |

 

| | 96131 | 92213000-7 | Υπηρεσίες ραδιοφωνικών συστημάτων μικρής κλίμακας |

 

| | 96131 | 92214000-4 | Υπηρεσίες ραδιοφωνικών στούντιο ή εξοπλισμού |

 

| | 96131 | 92215000-1 | Γενικές κινητές ραδιοϋπηρεσίες (GMRS) |

 

| | 96131 | 92216000-8 | Οικογενειακές ραδιοϋπηρεσίες (FRS) |

 

| | 96131 | 92217000-5 | Γενικές κινητές ραδιοϋπηρεσίες/Οικογενειακές ραδιοϋπηρεσίες (GMRS/FRS) |

 

| | 96132, 96133, 75241 | 92220000-9 [3] | Τηλεοπτικές υπηρεσίες |

 

| | 96132, 96133 | 92221000-6 [3] | Υπηρεσίες τηλεοπτικών παραγωγών |

 

| | 96132, 96133 | 92222000-3 | Υπηρεσίες τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος |

 

| | 96132, 96133, 75241 | 92224000-7 | Ψηφιακή τηλεόραση |

 

| | 96132, 96133, 75242 | 92225000-4 | Αλληλεπιδραστική τηλεόραση |

 

| | 96133, 75243 | 92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία |

 

| | 96132, 96133, 75241 | 92226000-1 | Τηλεπρογραμματισμός |

 

| | 96132, 96133, 75241, 75242 | 92230000-2 | Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές καλωδιακές υπηρεσίες |

 

| | 96132, 96133, 75241, 75242 | 92231000-9 | Διεθνείς διμερείς υπηρεσίες και υπηρεσίες διεθνών ιδιωτικών μισθωμένων γραμμών |

 

| | 96132, 96133, 75241 | 92232000-6 | Καλωδιακή τηλεόραση |

 

| | 96121, 96122, 96191 έως 96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000-4 | Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου |

 

| | 96191 έως 96193 | 92310000-7 | Υπηρεσίες καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και ερμηνείας |

 

| | 96191 έως 96193 | 92311000-4 | Έργα τέχνης |

 

| | 96191 έως 96193 | 92312000-1 | Καλλιτεχνικές υπηρεσίες |

 

| | 96191 | 92312100-2 | Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών, συγκροτημάτων τραγουδιστών, μουσικών συγκροτημάτων και ορχηστρών |

 

| | 96191 | 92312110-5 | Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών |

 

| | 96191 | 92312120-8 | Ψυχαγωγικές υπηρεσίες συγκροτημάτων τραγουδιστών |

 

| | 96191 | 92312130-1 | Ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων |

 

| | 96191 | 92312140-4 | Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών |

 

| | 96192 | 92312200-3 | Παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, διασκεδαστές και άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες |

 

| | 96192 | 92312210-6 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από συγγραφείς |

 

| | 96192 | 92312211-3 | Υπηρεσίες πρακτορείων σύνταξης κειμένων |

 

| | 96192 | 92312212-0 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την προετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων |

 

| | 96192 | 92312213-7 | Τεχνικές συγγραφικές υπηρεσίες |

 

| | 96192 | 92312220-9 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από συνθέτες |

 

| | 96192 | 92312230-2 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από γλύπτες |

 

| | 96192 | 92312240-5 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από διασκεδαστές |

 

| | 96192 | 92312250-8 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από μεμονωμένους καλλιτέχνες |

 

| | 96192 | 92312251-5 | Υπηρεσίες υπευθύνων μουσικής ψυχαγωγίας |

 

| | 96121, 96122, 96191 έως 96195 | 92320000-0 | Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων |

 

| | 96194, 96491 | 92330000-3 | Υπηρεσίες χώρων ψυχαγωγίας |

 

| | 96194 | 92331000-0 | Υπηρεσίες εκθέσεων και ψυχαγωγικών πάρκων |

 

| | 96194 | 92331100-1 | Υπηρεσίες πανηγυριών |

 

| | 96194 | 92331200-2 | Υπηρεσίες ψυχαγωγικών πάρκων |

 

| | 96194 | 92331210-5 | Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών |

 

| | 96491 | 92332000-7 | Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών |

 

| | 96191 έως 96199 | 92340000-6 | Παροχή υπηρεσιών χορού και διασκέδασης |

 

| | 96194 | 92341000-3 | Υπηρεσίες τσίρκων |

 

| | 96195 | 92342000-0 | Υπηρεσίες διδασκαλίας χορού |

 

| | 96195 | 92342100-1 | Υπηρεσίες αιθουσών διδασκαλίας κλασσικού χορού |

 

| | 96195 | 92342200-2 | Υπηρεσίες αιθουσών διδασκαλίας σύγχρονων χορών |

 

| | 96492 | 92350000-9 | Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων |

 

| | 96492 | 92351000-6 | Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών |

 

| | 96492 | 92351100-7 | Υπηρεσίες λαχειοφόρου αγοράς |

 

| | 96492 | 92351200-8 | Υπηρεσίες λειτουργίας καζίνου |

 

| | 96492 | 92352000-3 | Υπηρεσίες στοιχημάτων |

 

| | 96492 | 92352100-4 | Υπηρεσίες λειτουργίας αθροιστικών μηχανών στοιχημάτων ιπποδρομιών |

 

| | 96492 | 92352200-5 | Υπηρεσίες πρακτορείων στοιχημάτων |

 

| | 96499 | 92360000-2 | Πυροτεχνικές υπηρεσίες |

 

| | 96199 | 92370000-5 | Υπηρεσίες τεχνικών ήχου |

 

| | 96211 έως 96290 | 92400000-5 | Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων |

 

| | 96311 έως 96332 | 92500000-6 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες |

 

| | 96311, 96312 | 92510000-9 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχείων |

 

| | 96311 | 92511000-6 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών |

 

| | 96312 | 92512000-3 | Υπηρεσίες αρχείων |

 

| | 96312 | 92512100-4 | Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων |

 

| | 96321, 96322 | 92520000-2 | Υπηρεσίες μουσείων και συναφείς υπηρεσίες |

 

| | 96321 | 92521000-9 | Υπηρεσίες μουσείων |

 

| | 96321 | 92521100-0 | Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων |

 

| | 96321 | 92521200-1 | Υπηρεσίες συντήρησης εκθεμάτων και συλλεκτικών τεμαχίων |

 

| | 96321 | 92521210-4 | Υπηρεσίες συντήρησης εκθεμάτων |

 

| | 96321 | 92521220-7 | Υπηρεσίες συντήρησης συλλεκτικών τεμαχίων |

 

| | 96322 | 92522000-6 | Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων |

 

| | 96322 | 92522100-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων |

 

| | 96322 | 92522200-8 | Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων |

 

| | 96331, 96332 | 92530000-5 | Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων |

 

| | 96331 | 92531000-2 | Υπηρεσίες βοτανικών κήπων |

 

| | 96331 | 92532000-9 | Υπηρεσίες ζωολογικών κήπων |

 

| | 96332 | 92533000-6 | Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων |

 

| | 96332 | 92534000-3 | Υπηρεσίες διατήρησης συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος |

 

| | 96411 έως 96419 | 92600000-7 | Αθλητικές υπηρεσίες |

 

| | 96413 | 92610000-0 | Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων |

 

| | 96411 έως 96419 | 92620000-3 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τον αθλητισμό |

 

| | 96411 | 92621000-0 | Υπηρεσίες προώθησης αθλητικών εκδηλώσεων |

 

| | 96412 | 92622000-7 | Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων |

 

| | 96499 | 92700000-8 | Υπηρεσίες καφετέριας παροχής υπηρεσιών κυβερνοχώρου |

 

[*] Οι κατηγορίες των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη καθώς και οι αντίστοιχοι κώδικες CPC prov. καθορίζονται βάσει των παραρτημάτων IΑ και IΒ της οδηγίας 2004/18/EK. Η τρίτη και η τέταρτη στήλη αντιπαραθέτουν ενδεικτικά τους (αντίστοιχους) κώδικες CPC prov. και CPV.

 

[2] Οδηγία 2004/18/ΕΚ: πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18 της CPC prov. Οδηγία 2004/17/ΕΚ: πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18 της CPC prov.

 

[3] Οδηγία 2004/18/ΕΚ: με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις για το χρόνο μετάδοσης εκπομπών.

 

[4] Οδηγία 2004/18/ΕΚ: πλην των συμβάσεων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης οι συμβάσεις που έχουν αντικείμενο την κτήση ή τη μίσθωση, με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή σχετικά με άλλα δικαιώματα επί αυτών ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία. Οδηγία 2004/17/ΕΚ: πλην των συμβάσεων που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Εξαιρούνται επίσης οι συμβάσεις που έχουν αντικείμενο την κτήση ή τη μίσθωση, με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή οι οποίες αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως πριν ή μετά από τη σύμβαση απαίτησης ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία.

 

[5] Οδηγία 2004/18/ΕΚ: πλην των συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να τις χρησιμοποιεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει πλήρη αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία. Οδηγία 2004/17/ΕΚ: πλην των συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα προκειμένου να τις χρησιμοποιεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, εφόσον ο αναθέτων φορέας καταβάλλει πλήρη αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία.

 

[6] Οδηγία 2004/18/ΕΚ: πλην των υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού. Οδηγία 2004/17/ΕΚ: πλην των υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού.

 

[7] Οδηγία 2004/18/ΕΚ: πλην των συμβάσεων απασχόλησης. Οδηγία 2004/17/ΕΚ: πλην των συμβάσεων απασχόλησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.