Κανονισμός 2015/2342 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

 

1) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

 

α) στο στοιχείο α), το ποσό 134 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 135 000 ευρώ,

 

β) στο στοιχείο β), το ποσό 207 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 209 000 ευρώ,

 

γ) στο στοιχείο γ), το ποσό 5 186 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 5 225 000 ευρώ.

 

2) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

α) στο στοιχείο α), το ποσό 5 186 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 5 225 000 ευρώ,

 

β) στο στοιχείο β), το ποσό 207 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 209 000 ευρώ.

 

3) Στο άρθρο 56, το ποσό 5 186 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 5 225 000 ευρώ.

 

4) Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το ποσό 5 186 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 5 225 000 ευρώ.

 

5) Το άρθρο 67 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

α) στο στοιχείο α), το ποσό 134 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 135 000 ευρώ,

 

β) στο στοιχείο β), το ποσό 207 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 209 000 ευρώ,

 

γ) στο στοιχείο γ), το ποσό 207 000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό 209 000 ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.