Νόμος 1221/81 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η πλήρωσις των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του παρόντος κενών οργανικών θέσεων εις το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Κλάδου Χειριστών Φωτοτοπογραφικών Οργάνων δύναται να γίνει δι' επιλογής και μετά γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταξύ των υπηρετούντων την 31-12-1976, διενεργούμενης μεταξύ των υπηρετούντων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου Χειριστών Φωτοτοπογραφικών Οργάνων του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος εχόντων τα προσόντα τα προβλεπόμενα, πλην του ορίου ηλικίας, υπό του άρθρου 126 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, λαμβανομένης υπ' όψιν, μεταξύ των άλλων προσόντων και της σειράς αρχαιότητος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.