Νόμος 1337/83 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Μεταβίβαση της εισφοράς του ΚΗ ψηφίσματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 478/1976 περί παρατάσεως της ισχύος της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΗ'/1947 Ψηφίσματος, σε όσους Δήμους ή Κοινότητες έχουν μεταβιβαστεί ή μεταβιβάζονται αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979, αποδίδονται τα σαράντα εκατοστά του προϊόντος της κρατήσεως που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ΚΗ'/1947 Ψηφίσματος, όπως ισχύει. Σε όσους Δήμους ή Κοινότητες μεταβιβάζονται και η αρμοδιότητα έγκρισης πολεοδομικής μελέτης ή τροποποιήσεων κ.λ.π. κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου αυτού, αποδίδονται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα και άλλα τριάντα πέντε εκατοστά του προϊόντος της πιο πάνω κρατήσεως.

 

2. Το προϊόν της κρατήσεως αυτής εισπράττεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 1041/1980 περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών, Στρατιωτικών και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τέτοιων διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και το μέρος που περιέχεται στο Δήμο ή Κοινότητα διατίθεται αποκλειστικά για την εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα 192/1995 (ΦΕΚ 101/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.