Νόμος 1349/83 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διαχείριση - Απαλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δαπάνες για την επιτέλεση του σκοπού του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

Με τον Οικονομικό Κανονισμό ρυθμίζεται επίσης ο τρόπος της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο τρόπος κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού που εγκρίνεται απ' τους Υπουργούς Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, ο τρόπος κατάρτισης και έγκρισης του απολογισμού, το λογιστικό σύστημα, τα όρια δαπάνης ή οι άλλες περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δαπάνες χωρίς διαγωνισμό και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Ανάθεση μελετών σε φορείς του δημόσιου τομέα γίνεται, βάσει των σχετικών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του φορέα, χωρίς δέσμευση από καμιά διάταξη γενική ή ειδική. Το αυτό ισχύει και για την ανάθεση συγκεκριμένου μελετητικού έργου σε αναγνωρισμένους επιστήμονες Έλληνες ή ξένους.

 

2. Ο Οικονομικός Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών. Κατά την έγκριση αυτή μπορεί να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο κείμενο που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού στις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτές διατυπώσει τη γνώμη του το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

3. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας σε όλα τα δικαιοδοτικά όργανα ή διοικητικές αρχές απολαύει των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου, ιδιαίτερα για τις προθεσμίες, τα μέσα απόδειξης, τον τρόπο παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια δικονομικά προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στην κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.