Νόμος 1349/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας, στα πλαίσια των κυβερνητικών κατευθύνσεων, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών, δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

 

2. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας συντάσσει τα απαιτούμενα προγράμματα, κατευθύνει και συντονίζει το έργο της αντισεισμικής άμυνας της χώρας κατά την προσεισμική και σεισμική περίοδο, καθώς και το έργο ανασυγκρότησης κατά τη μετασεισμική περίοδο. Για το σκοπό αυτόν ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας συνεργάζεται στο εσωτερικό και εξωτερικό με το σχετικό ερευνητικό δυναμικό (κέντρα ερευνών, Πανεπιστήμια, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες κ.λ.π.) και με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που έχουν δραστηριότητα σε σχετικά θέματα. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 

α) Η συγκέντρωση επιστημονικών και άλλων πληροφοριών γύρω από τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντισεισμική πολιτική της χώρας και η διατήρηση κέντρου τεκμηρίωσης πληροφοριών, που παρέχονται από όλους τους φορείς.

 

β) Ο καθορισμός και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση μερική ή ολική προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.

 

γ) Ο προγραμματισμός, συντονισμός και η ενδεχόμενη ενίσχυση για την εγκατάσταση στη Χώρα δικτύου σεισμογράφων, επιταχυνσιογράφων ή άλλων επιστημονικών οργάνων και τη σύνταξη γεωλογικών και άλλων χαρτών και μελετών μικροζωνικών.

 

δ) Η ευθύνη για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, των αντισεισμικών κανονισμών των κατασκευών και η παροχή των στοιχείων που χρειάζονται για τους οικιστικούς - πολεοδομικούς - χωροταξικούς αντισεισμικούς σχεδιασμούς.

 

ε) Ο καθορισμός, συντονισμός και παρακολούθηση του έργου της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού στα θέματα του σεισμού και στα σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, η εισήγηση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη στοιχειώδη, μέση και ανώτερη παιδεία και η ενίσχυση προγραμμάτων σχετικής εκπαίδευσης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

στ) Η προώθηση των σχέσεων της χώρας με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, η αντιπροσώπευσή της στους οργανισμούς αυτούς, ο συντονισμός της επιστημονικής βοήθειας σε ξένες χώρες που πλήττονται από τους σεισμούς και η αξιοποίηση παρόμοιας βοήθειας.

 

ζ) Η σύνταξη, σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ο συντονισμός και κατεύθυνση γενικά κάθε προσπάθειας για τη μετασεισμική αποκατάσταση του δομικού πλούτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.