Νόμος 1416/84 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 214 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 214: Μικρές επιχειρήσεις

 

Κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ιδρύει μικρές επιχειρήσεις. Τη διοίκησή τους ασκεί το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή η δημαρχιακή επιτροπή. Τα έσοδα και τα έξοδα αυτών των επιχειρήσεων εγγράφονται σε ιδιαίτερα κεφάλαια και κωδικούς αριθμούς του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο της διοίκησης, τη διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων, τα σχετικά με τις αναγκαίες προμήθειες και πωλήσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.