Νόμος 1558/85 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπουργοί, αναπληρωτές και υφυπουργοί μπορούν με απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζουν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, σε γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών, σε ειδικούς γραμματείς, σε διευθυντές και γενικά σε προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση με εντολή υπουργού ή με εντολή υφυπουργού. Τη δυνατότητα μεταβίβασης προς τους προϊστάμενους υπηρεσιών που ενδεχόμενα υπάγονται σ' αυτούς ή στον προϊστάμενο του πολιτικού γραφείου τους έχουν και οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού και ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, καθώς και οι υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο. Ως προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων, κατά το εδάφιο α' αυτής της παραγράφου, θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και οι διοικητές μεγάλων μονάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

 

2. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης με βάση την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού πρέπει να αναφέρεται στο προοίμιο η εξουσιοδοτική πράξη.

 

3. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

 

4. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή του δικαιώματος υπογραφής κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από το αρμόδιο όργανο, και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 άρθρου 7 νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.