Νόμος 1734/87

Ν1734/1987: Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ν1734/1987: Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις, (ΦΕΚ 189/Α/1987), 26-10-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Βοσκότοποι

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Διαχείριση των βοσκότοπων

Άρθρο 3: Οριοθέτηση βοσκότοπων

Άρθρο 4: Διαχειριστικές μελέτες, προγράμματα αξιοποίησης, εκτέλεση έργων

Άρθρο 5: Δικαίωμα χρήσης και δικαίωμα βοσκής

Άρθρο 6: Αλλαγή χρήσης βοσκότοπου

Άρθρο 7: Αγροτεμάχια μέσα σε βοσκότοπους

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση έργων βελτίωσης

Άρθρο 9: Παραχώρηση σε κτηνοτρόφους για οίκηση και σταυλικές εγκαταστάσεις

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με αποκατάσταση κτηνοτρόφων και με άλλες παραχωρήσεις

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Παραχώρηση εκτάσεων για παραγωγικές χρήσεις

Άρθρο 12: Μισθώσεις εκτάσεων νομικών προσώπων

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις

 

Άρθρο 13: Παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Εποικιστικές εκτάσεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 16-10-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.