Νόμος 1739/87

Ν1739/1987: Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1739/1987: Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 201/Α/1987), 20-11-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασία προγραμματισμού

 

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Δ: Έρευνα για τους υδατικούς πόρους

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Κεφάλαιο Ε: Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Χρήση νερού

 

Άρθρο 9

Άρθρο 9Α

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατήρηση και προστασία υδατικών πόρων

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Η: Γενικές ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 21

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 18-11-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.