Νόμος 1788/88

Ν1788/1988: Κύρωση της με αριθμό 10 της 19-01-1988 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 11/Α/1988) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1788/1988: Κύρωση της με αριθμό 10 της 19-01-1988 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 11/Α/1988) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 131/Α/1988), 15-06-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 3: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 7

Άρθρο 9

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 14-06-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.