Νόμος 1788/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμό 10/1988 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 11/Α/1988), της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

 

{Πράξη 10/1988

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

2. Την ανάγκη λήψεως μέτρων αντιμετώπισης της προσφάτως αυξημένης σε επικίνδυνα όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αττικής.

 

3. Εισηγήσεις των Υπουργών Εργασίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζει:

 

Κεφάλαιο Α: Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης

 

Άρθρο 1

 

1. (Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

2. (Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

3. (Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

4. (Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

5. Κατά τις ημέρες της εβδομάδας που η λειτουργία των καταστημάτων περιλαμβάνει ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 12 μ.μ. έως 4 μ.μ., στους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά το διάστημα αυτό, δίνεται διάλειμμα (αποχή από την εργασία) 20' λεπτών. Το διάλειμμα γίνεται περίπου στο μέσο του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης του εργαζόμενου. Η διάρκεια του διαλείμματος είναι εργάσιμος χρόνος και αναγράφεται στην κατάσταση προσωπικού.

 

6. (Παραλείπεται ως μη ισχύον)}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 1 της κυρούμενης πράξης υπουργικού συμβουλίου παραλείπονται ως καταργηθείσες με τα άρθρα 42 παράγραφος 8 περίπτωση β' και 38 παράγραφος 8 του νόμου 1892/1990.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.