Νόμος 1849/89 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε οδηγούς αυτοκινήτων ταξί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1641/1986 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι παραπάνω οδηγοί που δεν είναι ιδιοκτήτες, εάν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ημερομίσθια σε κύρια ασφάλιση από τις διατάξεις του Κανονισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για την παροχή στεγαστικής συνδρομής, είτε ως οδηγοί αυτοκινήτων ΤΑΞΙ είτε σε άλλη εργασία καλυπτόμενη από τις διατάξεις για στεγαστική συνδρομή από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, για να τύχουν στεγαστικής συνδρομής μπορούν να εξαγοράσουν το σύνολο ή μέρος των ημερομισθίων για τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων από τον κανονισμό για κάθε κατηγορία, πληρώνοντας τις ανάλογες εργατικές και εργοδοτικές εισφορές.}

 

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1641/1986 υπάγονται και οι περιπτώσεις των οδηγών ταξί που εκκρεμούν στις υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή στα δικαστήρια και δεν έχει εκδοθεί γι' αυτές αμετάκλητη απόφαση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.