Νόμος 1849/89 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Θέματα προσωπικού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα οργάνωσης ψυχαγωγικών ή εορταστικών εκδηλώσεων, ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για τα παιδιά των υπαλλήλων του.

 

2. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να διαθέτει τα αναγκαία ποσά ή μέρος αυτών για τη συμμετοχή των παιδιών των υπαλλήλων του σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμών με κοινωφελή χαρακτήρα ή ιδιωτών.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, οι οργανισμοί μπορούν να διαθέτουν στο ταμείο των συλλόγων των υπαλλήλων τους χρηματικό ποσό για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των συλλόγων που αφορούν κυρίως την πολιτιστική δραστηριότητα, την πνευματική και σωματική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών τους.

 

Με την ίδια ως άνω διαδικασία και για τους ίδιους σκοπούς, μπορεί να διατεθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας χρηματικό ποσό και στο Ταμείο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993).

 

4. Το ποσό αυτό, εφ' όσον το καταστατικό το επιτρέπει, μπορεί να το διαχειρίζεται με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο πάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων ειδική διαχειριστική επιτροπή, εκλεγμένη άμεσα από τα μέλη των αναφερόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.