Νόμος 1849/89 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 43 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) ως ισχύει, καταργείται.

 

2. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:

 

α) Απόφαση 38809/778/1985 (ΦΕΚ 329/Β/1985)

β) Απόφαση 82929/4797/1988 (ΦΕΚ 903/Β/1988)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.