Νόμος 1882/90 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Σύσταση θέσεων αναπληρωτών προϊσταμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες Α' τάξεως, καθώς και στις τελωνειακές αρχές Α' τάξεως, στις οποίες προβλέπονται επτά (7) τμήματα και πάνω, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/1988) και στην ΥΠΕΔΑ Αθηνών συνίσταται μια (1) θέση αναπληρωτή προϊσταμένου.

 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, τελωνείων και της ΥΠΕΔΑ Αθηνών εξομοιώνεται με προϊστάμενο διεύθυνσης αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος θέσης.

 

Η επιλογή και τοποθέτηση των αναπληρωτών προϊσταμένων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ΥΠΕΔΑ και Τελωνειακών Αρχών γίνεται όπως και των προϊσταμένων οργανωτικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986), όπως ισχύουν. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των αναπληρωτών προϊσταμένων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ΥΠΕΔΑ και Τελωνειακών Αρχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) και με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1989/1991 (ΦΕΚ 192/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.