Νόμος 1947/91 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Οργανωτικά - διαδικαστικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών εξομοιώνονται με προϊσταμένους επιπέδου διεύθυνσης αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος θέσης.

 

2. Η ΥΠΕΔΑ Αθηνών και τα παραρτήματα αυτής εποπτεύονται από επιθεωρητές των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Οι επιθεωρητές αυτοί, κατά το χρόνο που εποπτεύουν την ΥΠΕΔΑ και τα παραρτήματα αυτής, δικαιούνται κάθε τυχόν αποζημίωση, που καταβάλλεται στους προϊσταμένους της ΥΠΕΔΑ.

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 του νόμου 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες Α' τάξεως, καθώς και στις τελωνειακές αρχές Α' τάξεως, στις οποίες προβλέπονται επτά (7) τμήματα και πάνω, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/1988) και στην ΥΠΕΔΑ Αθηνών συνίσταται μια (1) θέση αναπληρωτή προϊσταμένου.

 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, τελωνείων και της ΥΠΕΔΑ Αθηνών εξομοιώνεται με προϊστάμενο διεύθυνσης αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος θέσης.}

 

4. Η Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών των λοιπών υπουργείων, για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988). Εξαιρούνται οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, που πραγματοποιούνται σε βάρος της οικείας πάγιας προκαταβολής.

 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.