Νόμος 1882/90 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Κύρωση Αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1105021/2923/0001/02-10-1989 με θέμα Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 738/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1104693/11848/0003/02-10-1989 με θέμα Αύξηση ποσοστού εισφοράς υπέρ ΤΑΥΤΥ από του συνόλου των εισπραττομένων ΔΕΤΕ που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 738/Β/1989).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1107949/2402/Α0006/1989 με θέμα Ενοποίηση Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων Α' και Β' και Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 778/Β/1989).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1012280/125/24-02-1989 με θέμα Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας λογιστικής παρακολούθησης της ποσοτικής διαχείρισης αξιών του Δημοσίου που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 153/Β/1989).

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1089903/2050/0006/Α/10-08-1989 με θέμα Παράταση λειτουργίας καταργούμενων με το νέο Οργανισμό Τελωνειακών Υπηρεσιών και αναστολή λειτουργίας νεοσύστατης Τελωνειακής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 686/Β/1989).

στ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1090443/2055/16-08-1989 με θέμα Σύσταση Τελωνειακών Περιφερειών που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 686/Β/1989).

ζ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1128765/5835/0014/22-12-1989 με θέμα Προθεσμία κοινοποίησης φύλλων ελέγχου στη φορολογία κύκλου εργασιών που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 931/Β/1989).

 

2. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1048840/4200/0009/Α/20-04-1989 με θέμα Επαναφορά σε ισχύ της υπ' αριθμού 670/ΠΟΛ.17/20-01-1988 απόφασης μας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 330/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1105135/9049/0009/03-10-1989 με θέμα Αντικατάσταση του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1591/1986 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 743/Β/1989).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 11005134/9050/0009/03-10-1989 με θέμα Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και παροχή διευκολύνσεων για την υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 743/Β/1989).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1107166/9280/0009/06-10-1989 με θέμα Καθορισμός δείγματος 1989, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 778/Β/1989).

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1120667/10617/0009/20-11-1989 με θέμα Παράταση προθεσμίας αποφάσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 873/Β/1989).

 

3. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1058886/5051/0010/17-05-1989 με θέμα Αποκατάσταση εκείνων, που στα δικαιώματά τους, επί ακινήτων τους υποκαταστάθηκαν από το Δημόσιο που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 339/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1032058/1555/0010/30-05-1989 με θέμα Καθορισμός μισθώματος απλής χρήσης αιγιαλού από ξενοδοχεία σε κηρυχθέντα τουριστικά δημόσια κτήματα που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 531/Β/1989).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1106685/8063/0010/06-10-1989 με θέμα Εκποίηση ανταλλαξίμων ακινήτων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 797/Β/1989).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 3210/212/1988 με θέμα Εκποίηση ανταλλαξίμων ακινήτων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 412/Β/1988).

 

4. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1092735/1622/0013/24-08-1989 με θέμα Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας που βρίσκονται εντός σχεδίου στο δήμο Καλαμάτας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 651/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1097373/1712/0013/06-09-1989 με θέμα Παροχή διευκολύνσεων για την περάτωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας που βρίσκονται εντός σχεδίου στους δήμους Αιγίου, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Αταλάντης και Μυτιλήνης και στις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου Τριχωνίδας και Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 698/Β/1989).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1098386/1725/0013/11-09-1989 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 710/Β/1989).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1104719/1829/03-10-1989 με θέμα Απαλλαγή από το φόρο των Ελλήνων της αλλοδαπής που αυτοαπασχολούνται για αγορά ακινήτου με εισαγωγή συναλλάγματος που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 738/Β/1989).

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1104716/1828/03-10-1989 με θέμα Διευκολύνσεις για τη ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ακίνητης περιουσίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 743/Β/1989).

στ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1113346/1978/0013/24-10-1989 με θέμα Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας που βρίσκονται εντός σχεδίου στους δήμους Ιεράπετρας, Νεάπολης και Σητείας του νομού Λασιθίου Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 823/Β/1989).

 

5. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1085751/3289/0014/25-07-1989 με θέμα Κατάργηση της διαδικασίας παρακολούθησης της υγροσκοπικότητας και της φύρας κατά το στάδιο της βιομηχανοποίησης του καπνού σε φύλλα για την παραγωγή τσιγάρων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 599/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1108367/752/0015/10-10-1989 με θέμα Τροποποίηση διάταξης του ΚΦΣ που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 797/Β/1989).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1105195/725/0015/02-10-1989 με θέμα τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ΚΦΣ που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 743/Β/1989).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1062060/270/0015/24-05-1989 με θέμα Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 47 του ΚΦΣ που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 389/Β/1989).

 

6. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2062621/7284-20/0016/27-07-1989 με θέμα Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο, βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Καλαμάτας και Μεσσήνης που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 572/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2037935/4200-20/0016/27-04-1989 με θέμα Παράταση απόφασης αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης στις σεισμόπληκτες περιοχές Νομών Ηλείας και Ζακύνθου που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 351/Β/1989).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2063736/7392-20/0016/02-08-1989 με θέμα Παράταση προθεσμιών καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 596/Β/1989).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2066053/7708-20/0016/18-08-1989 με θέμα Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2062621/7284-20/0016/27-07-1989 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 620/Β/1989).

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2066054/7709-20/0016/17-08-1989 με θέμα Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 620/Β/1989).

στ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2066110/7715-20/0016/17-08-1989 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 620/Β/1989).

ζ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2069053/8122-20/0016/01-09-1989 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 700/Β/1989).

η) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2068320/8039/0016/30-08-1989 με θέμα Αναστολή εκτέλεσης ενταλμάτων προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Δημόσιο που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 685/Β/1989).

θ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2069610/8181-20/0016/04-09-1989 με θέμα Υπαγωγή οφειλετών στις ρυθμίσεις της απόφασης με αριθμό 2034111/3733-20/19-04-1989 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 700/Β/1989).

ι) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2072221/8498-20/0016/12-09-1989 με θέμα Τροποποίηση αποφάσεων, που αναφέρονται στη ρύθμιση των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο των σεισμοπλήκτων περιοχών των νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Βοιωτίας και της περιοχής Μεγαρίδας Νομού Αττικής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 724/Β/1989).

ι)α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2076289/8911-20/0016/29-09-1989 με θέμα τροποποίηση αποφάσεων, που αναφέρονται στη ρύθμιση των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο των σεισμοπλήκτων περιοχών των νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Βοιωτίας, και της περιοχής Μεγαρίδας Νομαρχίας Ζακύνθου, Βοιωτίας, και της περιοχής Μεγαρίδας Νομαρχίας Δυτικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 743/Β/1989).

ι)β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2076835/8989/0016/03-10-1989 με θέμα Αύξηση ποσού που επιστρέφεται από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με επιταγή νόμου [Ν] 277/1976 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 753/Β/1989).

ι)γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2076836/8990-20/0016/03-10-1989 με θέμα Ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 743/Β/1989).

 

7. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1108320/4590/0018/11-10-1989 με θέμα τροποποίηση Αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών α) Δ. 247/13/01-03-1988 περί προσωρινής εισαγωγής ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής χρήσης β) Δ1189/149/23-09-1987 περί προσωρινής εισαγωγής ειδών οικοσκευής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 799/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1096107/3995/0018/06-09-1989 με θέμα τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ247/13/01-03-1988 ΑΥΟ για την προσωρινή εισαγωγή ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής χρήσης που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 700/Β/1989).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1108476/4593/0018/11-10-1989 με θέμα τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης Δ. 246/12/01-03-1988 με τις οποίες παρέχονται απαλλαγές στους Έλληνες Ναυτικούς που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 811/Β/1989).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1106476/4521/0018/05-10-1989 με θέμα τροποποίηση και αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων της Δ245/1988 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 754/Β/1989) και με διορθώσεις σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 820/Β/1989).

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1095208/3939/0018/31-08-1989 με θέμα Τακτοποίηση εφοδιασμών με τροφοεφόδια τουριστικών πλοίων που εκτελούσαν ημερινά περιηγητικά ταξίδια με ολική ναύλωση που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 672/Β/1989).

στ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1084626/3303/0018/14-07-1989 με θέμα Περί τροποποιήσεως του νόμου [Ν] 1684/1987 και του νόμου [Ν] 1402/1983 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 653/Β/1989).

ζ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1113494/4871/0018/24.10.1989 με θέμα τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1563/1985, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 855/Β/1989).

η) Αριθμός Πρωτοκόλλου 2076833/16486/03-10-1989 με θέμα Απόσβεση και διαγραφή οφειλών από δάνεια που έχουν χορηγήσει τράπεζες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες παραμεθορίων περιοχών που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 747/Β/1989).

 

θ) Αριθμός Πρωτοκόλλου Γ 4/α/Φ15/849/15-03-1988.

 

8. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1122641/10870/0009/1989

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1067274/2572/1989

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΜΠ 11536/15/1989

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου οίκοθεν 387/1/1987

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1125645/954/0015/1989

στ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1060681/2239/0014/1989

ζ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1058141/2104/0014/1989

η) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1094164/2849/1989

 

9. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1037957/357/0012/1989

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1046762/456/Α0012/1989

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1046962/477/Α0012/1989

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1082606/994/Α0012/1989

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1084168/1032/Α0012/1989

στ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1099432/1965/Α0012/1989

ζ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1103133/2005/Α0012/1989

η) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1104641/2046/Α0012/1989

θ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1105403/2049/Α0012/1889

ι) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1106686/2050/Α0012/1989

ι)α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1106684/2051/Α0012/1989

ι)β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1098920/1977/Α0012/1989

ι)γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 10693/Ζ2/1151/1989

ι)δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου Ε10480/447/1988

ι)ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου Ε12073/531/1988

ι)στ) Αριθμός Πρωτοκόλλου Ε15685/676/1988

ι)ζ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1055503/10177/Β0012/1989

ι)η) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1084985/10258/Β0012/1989

 

10. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1007352/350/121/0014/1990

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1015865/814/0014/1990

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1128309/2314/0013/1990

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου Τ621/2862/0003/1990

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου Δ342/29/Β0018/1990

 

11. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

 

α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1289486/9920/0003/09-08-1989 με θέμα: Παράταση ισχύος διάταξης του Προεδρικού Διατάγματος [ΠΔ] 127/1989 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 620/Β/1989).

β) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1123763/5819/1328/0014/28-12-1989 με θέμα: Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου [Ν] 1642/1986 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 5/Β/1990).

γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1005761/295/19-01-1990 με θέμα: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1642/1986 ως προς το συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, μηλίτη, απίτη κ.λ.π. που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 70/Β/1990).

δ) Αριθμός Πρωτοκόλλου Δ58/5/0018/21-12-1989 με θέμα:Συμπλήρωση των διατάξεων της Δ. 245/88 ΑΥΟ, περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών, που ανήκουν σε ιδιώτες που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 12/Β/1990), με διορθώσεις σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 32/Β/1990) και να κυρωθεί με Νόμο.

ε) Αριθμός Πρωτοκόλλου 1009352/574/0009Α/1990

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.