Νόμος 1960/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανώνυμες μετοχές των εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών εκτυπώνονται σε ειδικό χαρτί ασφαλείας και φέρουν ειδικά σημεία ασφαλείας.

 

2. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος οι εταιρείες των οποίων ανώνυμες μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, υποχρεούνται να προβούν στην κατά τα ανωτέρω ανατύπωση αυτών. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.