Νόμος 2008/92 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διακανονισμός οφειλών Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών από προμήθειες πετρελαιοειδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κεφάλαιο των οφειλών προς το Δημόσιο, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της Ολυμπιακής Αεροπορίας από προμήθεια έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως θα διαμορφωθεί αυτό στις 31-12-1991, που εκτοκίζεται με επιτόκιο 12% κεφαλαιοποιείται και το ποσό που προκύπτει μετά την κεφαλαιοποίηση εξοφλείται σε διάστημα δέκα (10) ετών, με περίοδο χάριτος ενός (1) έτους, σε εννέα (9) ίσες ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις της πρώτης καταβλητέας στις 31-12-1992 και με επιτόκιο 12%.

 

2. Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση δύο εκ των κατά την προηγούμενη παράγραφο τοκοχρεολυτικών δόσεων, συνεπάγεται την επαναφορά της οφειλής στην κατάσταση, που ευρίσκετο η οφειλή πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.