Νόμος 2040/92 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Γενικοί Οικονομικοί Επιθεωρητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της περίπτωσης α' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 505/1989 (ΦΕΚ 216/Α/1989) ασκούνται από οκτώ (8) Γενικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού, τους Περιφερειακούς Οικονομικούς Επιθεωρητές του άρθρου 151 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977 (ΦΕΚ 133/Α/1977), καθώς και από τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού με βαθμό Α', που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ελέγχου και οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Γεωργίας και στις Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

2. Γενικοί Οικονομικοί Επιθεωρητές τοποθετούνται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού με βαθμό Α' και εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

3. Στους Γενικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές, και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους καταβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986), επίδομα προϊσταμένου διεύθυνσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.