Νόμος 2040/92

Ν2040/1992: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2040/1992: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 70/Α/1992), 23-04-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας

 

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)

Άρθρο 5: Αποσπάσεις

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987)

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)

Άρθρο 12: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979)

Άρθρο 14: Γενικοί Οικονομικοί Επιθεωρητές

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987)

Άρθρο 21: Κατοχύρωση επαγγέλματος γεωτεχνικών

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969

Άρθρο 29: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/1975)

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας

 

Άρθρο 30: Αναπροσαρμογή πόρων του Οργανισμού Βάμβακος

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988)

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989)

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-04-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.