Νόμος 2040/92 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κατοχύρωση επαγγέλματος γεωτεχνικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το επάγγελμα των γεωτεχνικών εξασκείται κατ' αποκλειστικότητα από γεωτεχνικούς, όπως αυτοί ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/1984).

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες και η υποχρεωτική απασχόληση κατά κλάδο, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια σχετική με την κατοχύρωση του επαγγέλματος των γεωτεχνικών.

 

2. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα ποινές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.