Νόμος 2065/92 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Κατάργηση της φορολογίας ακίνητης περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από το οικονομικό έτος 1993 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 έως και 36 του νόμου 1249/1982, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

2. Οι καταργούμενες διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και μετά την 01-01-1993 σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργηση τους.

 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α/1992) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.