Νόμος 2065/92 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1080/1980 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας νόμος [Ν] 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 805/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) και του αναγκαστικού νόμου [Ν] 170/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967) εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και αποδίδονται στο δήμο ή στην κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, ή εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία μπορούν να καταβληθούν απευθείας σε αυτή. Όταν όμως τα πρόστιμα από τις παραπάνω παραβάσεις δεν πληρώνονται αμέσως αλλά πρέπει να γίνει βεβαίωση προκειμένου στη συνέχεια να επιδιωχθεί η είσπραξή τους κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, η βεβαίωση αυτή γίνεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που ασκεί την ταμειακή διαχείριση του δήμου ή της κοινότητας που κατοικεί ο υπόχρεος - παραβάτης και εισπράττονται υπέρ αυτών.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ισχύ του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.