Νόμος 2065/92 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση και αναγνώριση χρηματικών ποσών σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων, με τις οποίες ο υπόχρεος αποδέχεται το τεκμαρτό ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία έγγραφης πρόσκλησης του αρμόδιου προϊστάμενου της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
έχουν εφαρμογή από 01-07-1991.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1)ε του άρθρου 65 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

2. Δωρεές χρηματικών ποσών σε αθλητικά σωματεία, ενώσεις, συνδέσμους ή ομοσπονδίες, που προβλέπει ο νόμος [Ν] 75/1975 (ΦΕΚ 138/Α/1975), που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα, αναγνωρίζονται μόνο εάν ο δωρητής προσκομίσει πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου αποδοχής της δωρεάς υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποδοχής της δωρεάς υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών από την αστυνομική αρχή, καθώς και αντίγραφο του καταστατικού του σωματείου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή σε όλες τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ανέλεγκτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.