Νόμος 2072/92 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μετατροπή μονάδων πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του παρόντος τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, που ευρίσκονται εν λειτουργία μπορούν σταδιακά να μετονομασθούν και μετασχηματισθούν σε κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες, αφού προηγουμένως εξοπλισθούν και στελεχωθούν με το αναγκαίο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

 

2. Οι οίκοι ευγηρίας μπορούν σταδιακά και όπου υπάρχει ανάγκη να μετασχηματισθούν και μετονομασθούν σε οίκους διαμονής και φιλοξενίας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.

 

Οι πτέρυγες για κάθε κατηγορία περιθαλπόμενων θα είναι σαφώς διαχωρισμένες και μόνο οργανικά και λειτουργικά θα είναι συνδεδεμένες για την καλύτερη παροχή επιστημονικών και λοιπών φροντίδων στους περιθαλπόμενους.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας, στελέχωσης κ.λ.π. των κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, που προέρχονται από τη μετονομασία και μετασχηματισμό των θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων και οίκων ευγηρίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.