Νόμος 2072/92

Ν2072/1992: Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ν2072/1992: Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 125/Α/1992), 23-07-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ειδικός τεχνικός προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών και άσκηση επαγγέλματος

 

Άρθρο 1: Ειδικός τεχνικός προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών και άσκηση επαγγέλματος

Άρθρο 2: Εξεταστική Επιτροπή

Άρθρο 3: Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης

Άρθρο 4: Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης εργαστηρίου προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και εξοπλισμός

Άρθρο 6: Συνέχιση λειτουργίας εργαστηρίου προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης

Άρθρο 7: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 8: Διάθεση ειδών αποκατάστασης

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 10: Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης

Άρθρο 11: Ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 14: Μετατροπή μονάδων πρόνοιας

Άρθρο 18: Ασφαλιστική κάλυψη ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 20: Χορήγηση καρτών ελεύθερης διακίνησης

Άρθρο 21: Νέοι δικαιούχοι

Άρθρο 22: Υπογραφή συμβάσεων - δικαιολογητικά πληρωμής

Άρθρο 23: Εγγραφή πιστώσεων

Άρθρο 24: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 25: Δελτία κινήσεως ατόμων με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 26

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Στέγες αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 31: Μεταφορές βαρέως ασθενών

Άρθρο 36: Υπαγωγή των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ειδικής Αγωγής του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 37

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Μύκονος, 18-07-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.