Νόμος 2072/92 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Δελτία κινήσεως ατόμων με ειδικές ανάγκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και η διαδικασία παροχής των, υπό της παραγράφου 2 της υπ' αριθμόν [Π] 99/1990 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 109/Α/1990), δικαιωμάτων και χορηγήσεων σχετικών δελτίων, οι αστικές, υπεραστικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές γραμμές στις οποίες θα ισχύουν αυτά, όπως και το ποσοστό συμμετοχής των κατόχων δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας στο αντίτιμο του εκάστοτε ισχύοντος εισιτηρίου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.