Νόμος 2129/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιδόματα υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ειδικό επίδομα της παραγράφου 8 του άρθρου 41 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως αυτό καταβάλλεται από 01-01-1993 στους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται με το νόμο [Ν] 1505/1984 ή το νόμο [Ν] 1876/1990, χορηγείται από την αυτή ημερομηνία (01-01-1993) με τις ίδιες διακρίσεις και στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και κλάδου εμπειρογνωμόνων, καθώς και στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 131 του νόμου [Ν] 419/1976 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 221/Α/1976) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στο εξωτερικό, χορηγείται από την 01-01-1993 μηνιαίο επίδομα ξενίας και παραστάσεως σε ποσοστό επί του βασικού μισθού τους ως εξής:

 

α) 80% για τους υπαλλήλους με βαθμό Ακολούθου και Γραμματέα Γ',

 

β) 70% για τους υπαλλήλους με βαθμό Γραμματέα θ' και

 

γ) 60% για τους διπλωματικούς υπαλλήλους των υπόλοιπων βαθμών. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό του δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.