Νόμος 2130/93 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του νόμου [Ν] 2280/1940 (ΦΕΚ 177/Α/1940) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, θεωρούμενες ότι δεν ίσχυσαν ποτέ. Περιπτώσεις που ρυθμίστηκαν με βάση τις καταργούμενες αυτές διατάξεις, επανεξετάζονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 109/Α/1990).

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 73Ζ του προεδρικού διατάγματος 323/1989 (ΦΕΚ 125/Α/1989), που προστέθηκε στο διάταγμα αυτό με την παράγραφο 27 του άρθρου 1 του νόμου 1900/1990.

 

γ. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3370/1955 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.