Νόμος 2160/93 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Συμβούλιο έργων υποδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Συμβούλιο με την επωνυμία Συμβούλιο έργων υποδομής, που αποτελείται από:

 

α) Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου.

β) Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, ως υπεύθυνο συντονιστή.

γ) Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

δ) Υπουργό Οικονομικών.

ε) Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

στ) Τον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό, ως μέλη.

 

2. Έργο του Συμβουλίου είναι η χάραξη της εθνικής πολιτικής ανάπτυξης υποδομής, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων όσον αφορά στην κατασκευή των αναπτυξιακών έργων, η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος προόδου των εργασιών των εταιρειών ανάπτυξης έργων υποδομής για την καλύτερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και προώθηση των έργων υποδομής στην Ελλάδα.

 

3. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία των εταιρειών ανάπτυξης έργων υποδομής ανατίθεται από το Συμβούλιο σε υπουργό οριζόμενο εκάστοτε από αυτό.

 

4. Με αποφάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.