Νόμος 2161/93

Ν2161/1993: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου 1729/1987 καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2161/1993: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1729/1987 καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 119/Α/1993), 26-07-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 3: Διοίκηση Οργανισμού

Άρθρο 5: Προσωπικό

Άρθρο 6

Άρθρο 10

Άρθρο 12: Κατάχρηση ιδιότητας γιατρών και φαρμακοποιών

Άρθρο 17

Άρθρο 19: Κατάσχεση

Άρθρο 22

Άρθρο 29

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Κατάταξη υπαλλήλων Κέντρων Παιδικής Μέριμνας

Άρθρο 34

Άρθρο 41

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-07-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.