Νόμος 2214/94 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

 

α. Των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 παράγραφοι 1 έως και 8, 10, 12 εκτός της περίπτωσης στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 12 του παρόντος και 13, 13 παράγραφοι 1 έως και 7, 14 παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, 15, 16 παράγραφοι 1, 2 περίπτωση β' της παραγράφου 12 του άρθρου 16Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 και 5, 18, 19 παράγραφος 10, 20, 23 παράγραφος 6 από το οικονομικό έτος 1995, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την 01-01-1994 και μετά.

 

β. Των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 12 του παρόντος, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 01-01-1995 και μετά.

 

γ. Των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 από 01-01-1995 για τις αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτήν και μετά.

 

δ. Των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 14 από 01-07-1994 για τα εισοδήματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτήν και μετά.

 

ε. Των διατάξεων των παραγράφων 2 περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 16Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, 3 και 4 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 23 για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 1994.

 

στ. Των διατάξεων του άρθρου 17 για δαπάνες που αφορούν διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30-06-1994 και μετά.

 

ζ. Των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30-06-1994 και μετά.

 

η. Των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 23 από 01-06-1994 και μετά.

 

θ. Των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 23 για τα εισοδήματα που αποκτούν οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια από 01-01-1994 και μετά.

 

ι. Των διατάξεων του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, εκτός της παραγράφου 4, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 29 του παρόντος από του οικονομικού έτους 1995, για εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-1994 και μετά.

 

ι)α. Της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως αυτή αντικαθίσταται με το άρθρο 29 του παρόντος, από 01-07-1994, για τους φόρους που παρακρατούνται από τους υπόχρεους από την ημερομηνία αυτή και μετά,

 

ι)β. Των διατάξεων του άρθρου 30 για υποθέσεις οικονομικού έτους 1994 και μετά.

 

ι)γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 43 από την 31-12-1994.

 

ι)δ. Των παραγράφων 4, 5, 6, 11, 14, 17, 23, 24, 27, 31 και 36 του άρθρου 43 από την 01-01-1995.

 

ι)ε. Των παραγράφων 7, 10, 12 και 16 του άρθρου 43 από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ι)στ. Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.