Νόμος 2224/94 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας εγκρίσεως ρυμοτομικών σχεδίων και εξαίρεσης από κατεδάφιση οικισμών Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) προστίθεται δ' παράγραφος έχουσα ως εξής:

 

{δ. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας εφόσον τα αυθαίρετα αυτά είχαν ανεγερθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.