Νόμος 2289/95

Ν2289/1995: Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2289/1995: Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 27/Α/1995), 08-02-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Δικαίωμα του Δημοσίου στους υδρογονάνθρακες - Αναζήτηση, έρευνα - εκμετάλλευση υδρογονανθράκων - Τρόποι παραχώρησης του δικαιώματος - Έρευνα και εκμετάλλευση ΙΒΕ σύμβαση μίσθωσης και με σύμβαση διανομής της παραγωγής

Άρθρο 3: Συμμετοχή του Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση - Εκμετάλλευση (χωρίς έρευνα) με σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση διανομής της παραγωγής

Άρθρο 4: Ανάδοχοι

 

Κεφάλαιο Β: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναδόχου

 

Άρθρο 5: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου στο στάδιο ερευνών και στο στάδιο εκμετάλλευσης - Ενιαία έρευνα και εκμετάλλευση όμορων περιοχών

Άρθρο 6: Εκτέλεση εργασιών και έργων - Δικαιώματα επί ακινήτων - Εργολάβοι και υπεργολάβοι - Εισαγωγές, εξαγωγές, προμήθειες - Αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου

Άρθρο 7: Δικαίωμα του Δημοσίου για αγορά των παραγόμενων προϊόντων - Μεταβίβαση των δικαιωμάτων από τον Ανάδοχο - Έλεγχος δραστηριοτήτων και δαπανών του Αναδόχου - Κυριότητα υδρογονανθράκων

Άρθρο 8: Φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 9: Φόρος εισοδήματος σε συμβάσεις μίσθωσης και διανομής της παραγωγής - Φορολογικές και λοιπές απαλλαγές

Άρθρο 10: Λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης - Αναστολή και παράταση προθεσμιών - Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών

 

Κεφάλαιο Γ: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Παραχώρηση χρήσης δημόσιων κτημάτων, αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής - θαλάσσιες εγκαταστάσεις και κατασκευές - Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων υφαλοκρηπίδας ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης - Εγκαταστάσεις εντός των χωρικών υδάτων

Άρθρο 12Α: Μέτρα Ασφαλείας - Προστασία του Περιβάλλοντος - Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις - Κοινωνική Ασφάλιση

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων τομέα πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 336/1976

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-02-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.